Kurs teorie psychodynamické psychoterapie

Nabídka pro spřízněné duše v Brně a bližším i vzdálenějším okolí, pořádá BIP

Brněnský institut psychoterapie (BIP) zahajuje od akademického roku 2018/19 dvouletý Kurs teorie psychodynamické psychoterapie č. 8. V kursu jsou tradičně vítáni hostující členové z řad lékařů, psychologů a kolegů z příbuzných pomáhajících profesí, kteří si chtějí rozšířit znalosti teorie psychodynamické psychoterapie. Kapacita pro hostující účastníky je omezená. Přihlášky budou uspokojovány podle pořadí. Bude vyjednáno kreditové ohodnocení pro klinické psychology, které uděluje Asociace klinických psychologů ČR.
Dotazy: bip()i-bip.com
Přihlášky přijímáme elektronickou poštou, formulář si stáhněte níže. Formulář uložte ve svém počítači, vyplňte a odešlete jako přílohu elektronické pošty. Přihlášky přijímáme průběžně.