Osudy velkých lidských skupin 1918-2018

Mezinárodní konference

Praha 18. – 21. října 2018

Raffael institut a Irene
pořádá

mezinárodní konferenci

Osudy velkých lidských skupin 1918-2018

VELKÉ LIDSKÉ SKUPINY – státy, národy, společenství… mají své zvláštní osudy: přesahují věk jedince, ale také se řídí určitými zákonitostmi. A tyto zákonitosti je možno hledat, analyzovat a respektovat, pro dobré osudy lidí napříště. Jak můžeme rozumět chování člověka ve skupině? Co můžeme činit, abychom si zachovali svobodu, zdraví, životy?

Promluví představitelé skupinové analýzy, psychoanalýzy, historie, psychologie…, z Anglie, Izraele, Egypta, Německa, Polska, Slovenska, Čech…, m.j. Earl Hopper, Haim Weinberg, Robi Friedman, Dieter Nitzgen, Miroslav Vaněk, Michael Šebek, Vladimír Kučera, Marek Preiss, Lída Trapková, Egon Gál, Mohamed Taha, Shulamit Geller… Úvodní přednášky přednesou Pavel Rychetský a Cyril Höschl.

Smyslem konference je přinést zkušenost praxe, vědecké poznání – a zážitek spolupráce lidské skupiny.

Konference bude uvedena slavností – udělením PRIX IRENE. Tato cena je udělována jedinci, který se mimořádně zasloužil o tvorbu míru mezi různými lidskými skupinami.

Místo: Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Palác Marathon, Černá 9, Praha 1