Osudy velkých lidských skupin 1918-2018

Mezinárodní konference

Praha 18. – 21. října 2018

Rafael institut a Irene
pořádá

mezinárodní konferenci

Osudy velkých lidských skupin 1918-2018

VELKÉ LIDSKÉ SKUPINY – státy, národy, společenství… mají své zvláštní osudy: přesahují věk jedince, ale také se řídí určitými zákonitostmi. A tyto zákonitosti je možno hledat, analyzovat a respektovat, pro dobré osudy lidí napříště. Jak můžeme rozumět chování člověka ve skupině? Co můžeme činit, abychom si zachovali svobodu, zdraví, životy?

Promluví představitelé skupinové analýzy, psychoanalýzy, historie, psychologie…, z Anglie, Izraele, Egypta, Německa, Polska, Slovenska, Čech…, m.j. Earl Hopper, Haim Weinberg, Robi Friedman, Dieter Nitzgen, Miroslav Vaněk, Michael Šebek, Vladimír Kučera, Marek Preiss, Lída Trapková, Egon Gál, Mohamed Taha, Shulamit Geller… Úvodní přednášky přednesou Pavel Rychetský a Cyril Höschl.

Smyslem konference je přinést zkušenost praxe, vědecké poznání – a zážitek spolupráce lidské skupiny.

Konference bude uvedena slavností – udělením PRIX IRENE. Tato cena je udělována jedinci, který se mimořádně zasloužil o tvorbu míru mezi různými lidskými skupinami.

Místo: Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Palác Marathon, Černá 9, Praha 1

Jelikož prožíváme respekt a radost při stoletém výročí naší republiky, nabízíme dárek ke Dni české státnosti 28. 9. – termínované zvýhodnění vstupného a další novinky ohledně vstupného:

1) Snížené vstupné na celou konferenci: 2900 Kč (základní vstupné) a 2500 Kč (snížené vstupné pro studenty, rodiče na MD a seniory). Tato nabídka platí ve dnech od 28. 9. do 3. 10. 2018.
2) Nově zavedené jednodenní vstupné a to ve výši 1300 Kč (základní vstupné) a 950 Kč (snížené vstupné pro studenty, rodiče na MD a seniory).
3) Samostatné vstupné pouze na Prix Irene (ve čtvrtek 18.10.) ve výši 200 Kč.

Na jednotlivé dny se laskavě registrujte na stránkách http://stolet.eu/registrace (postup je stejný jako u registrace na celou konferenci, případně kontaktujte Marii Markovou na marie.markova17@seznam.cz).

Na konferenci mj. představíme knihu Sociální nevědomí u osob, skupin a společností, a to už 3. díl,  který právě vychází v edici Irene Press. Knihu uvedou její editoři Earl Hopper a Haim Weinberg a během programu konference se představí i další autoři.

Konference poskytne mimořádnou možnost setkat se s výraznými světovými představiteli skupinové analýzy i dalších věd o společnosti, seznámit se se zajímavými novými teoriemi v této oblasti. Je to příležitost u nás zcela ojedinělá.