Otevřený klinický supervizní seminář

ČSPAP
zve na

OTEVŘENÝ KLINICKÝ SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ

– pilotní projekt kontinuálně navazující na 20 let trvající supervizní semináře vedené
Doc. MUDr. Václavem Mikotou, CSc.

své řádné a hostující členy, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí a dlouholeté věrné účastníky.

Seminář s maximální kapacitou 17 účastníků se koná pravidelně každé první pondělí v měsíci od 9.00 do 12.00 hodin v Knihovně Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1 pod vedením MUDr. Haliny Čermákové a záštitou MUDr. Davida Holuba, Ph.D. Jeho skupinový charakter umožňuje všem účastníkům se aktivně podílet na rozvoji psychoanalytického myšlení během prezentace vlastní klinické práce.

Hosté z řad klinicky pracujících kolegů, kteří nejsou členy ČSPAP, jsou vítáni po předchozím přihlášení u MUDr. Haliny Čermákové (halina.cermakova()centrum.cz). Ostatní účastníky prosíme o přihlášení nejpozději týden před seminářem na mailové adrese secretary()cspap.cz. Pro přihlášení můžete použít také on-line formulář níže.

Cena každého semináře je 700 Kč na osobu. Po přihlášení Vám zašleme fakturu.
Seminář je zařazen do systému celoživotního vzdělávání a ohodnocen kredity ČLK a AKP ČR.

Termíny konání:
4. 2. 2019
4. 3. 2019
1. 4. 2019
13. 5. 2019 – druhé pondělí v měsíci
3. 6. 2019
7. 10. 2019
4. 11. 2019
2. 12. 2019