Přátelské setkání členů ČSPAP, kolokvium PhDr. Markéty Kavale, schůze řádných členů

Termín: 16. listopadu 2018 od 20.00 hod.
Café Lajka

Vážené a milé kolegyně a kolegové, členové a příznivci ČSPAP,
s potěšením Vám chci s předstihem, abyste si mohli poznamenat do svých plných diářů, oznámit, že jsme ani letos nezapomněli objednat pro nás večer v kavárně CAFÉ LAJKA v Praze 7, U Akademie 11 (tram 8, 12, 25, 26), a sice na pátek 16. listopadu 2018 od 20.00 hod.

Zároveň chci upozornit, že týž den od 16.00 do 17.45 hod se bude konat kolokvium PhDr. Markéty Kavale z individuální sekce, na který jsou zváni hostující i řádní členové ČSPAP.

Po kolokviu od 18.00 do 19.45 proběhne schůze řádných členů ČSPAP, na niž všechny řádné členy srdečně zveme. VELMI DůLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ na konec: Sejdeme se NIKOLIV v Břehové, ale asi o tři domy dále v Maiselově ulici č.15,  3. patro. Zvoňte na: VKC ŽO (Vzdělávací a kulturní centrum Židovské obce).

Za koordinační výbor srdečně zdraví
Lucie Lucká koordinátor ČSPAP