Psychoanalytická párová a rodinná terapie

 IPPART s.r.o. a sekce pro párovou a rodinnou terapii  ČSPAP

 zajišťují výcvikový kurz

Psychoanalytická párová a rodinná terapie

psychoanalýza aplikovaná na porozumění a pomoc párům a rodinám v krizi

Vhodné pro psychology, lékaře, sociální pracovníky, pedagogy, aj. tzv. pomáhající profese. Požadujeme nějakou formu zážitkového tréninku (např. skupinovou)

Orientační náplň 1. bloku:
1. Základy Freudovy psychoanalytické teorie,
2. Psychoanalytické teorie vývoje člověka a jejich význam a užití (teorie attachementu, A. Freudové, R. Spitze, M. Mahlerové, aj.)
3. Egopsychologie,
4. Psychologie Self (H. Kohut a moderní příspěvky),
5. Příspěvky dalších osobností moderní psychoanalýzy (Winnicot, Kleinová, Bion, Ogden),
6. Krátká – fokální psychoanalytická terapie (Weiss, atd.),
7. Teorie kontejneru a kontejnování.

Orientační náplň 2. bloku:
1. Netradiční přístup psychologie ega – D. Wille,
2. J. Willi a teorie koluze,
3. Pojetí přenosu a protipřenosu v párové a rodinné terapii,
4. I. Berenstein a teorie propojení (link),
5. P. Benghozi a teorie francouzské školy,
6. Náš vlastní přístup- teorie nevědomých vztahových přesvědčení,
7. Technika párové terapie.

Orientační náplň 3. a 4. bloku:
1. Procvičování a aplikace teoretických poznatků,
2. Technika formulování vztahových a intrapsychických hypotéz,
3. Systematická supervize,
4. Trénink techniky práce s párem a rodinou.

Zahájení: leden 2020. Jednodenní setkání budou jednou měsíčně, každý 2. pátek. Počet účastníků je omezen. Podrobnější informace sdělíme obratem, včetně způsobu přihlášení a úhrady.

Cena: 12 500,- Kč za jeden blok (při včasném zaplacení 11 500,- Kč).
Další informace zájemcům rádi sdělíme. Dostupné jsou také na WEBu: IPPART.cz  

Hlaste se na mail: s.titl()seznam.cz; lucielucka()volny.cz

PhDr. Slavoj Titl, psychoanalytik, Gorazdova 1971/8, Praha 2, Tel.: 731411333, mail: s.titl()seznam.cz

Mgr. Lucie Lucká, psychoanalytická psychoterapeutka, Kafkova ul. 3/320, Praha 6, Tel. 728837868, mail: lucielucka()volny.cz