Psychoanalytická párová a rodinná terapie

Další výcvikový kurz Psychoanalytická párová a rodinná terapie – psychoanalýza aplikovaná na porozumění a pomoc párům a rodinám v krizi bude sekce psychoanalytické párové a rodinné psychoterapie ČSPAP ve spolupráci s IPPART otevírat nejdříve na podzim 2018.