Psychoanalýza znovuvynalézaná v lacanovských inspiracích

Rafael Institut a Pražská skupina pro současnou psychoanalýzu
pořádají

první část z cyklu seminářů v Paříži praktikující psychoanalytičky
Ivy Andreis

PSYCHOANALÝZA ZNOVUVYNALÉZANÁ V LACANOVSKÝCH INSPIRACÍCH

Středa 29. ledna 2020 v 19:00 hodin
Maiselova 15, Praha 1, 3. patro
Cena: 300,- Kč
Informace a registrace: rafael@rafaelinstitut.cz
Deadline registrace: konec roku 2019
Platba na účet: 1191105300/5500 (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno)

V čem pro nás může být inspirativní myšlení a praxe lacanovské psychoanalýzy? Lze říci, že jde o nějakou zvláštní a v sebe uzavřenou doktrínu francouzské provenience, anebo v ní shledáme nabídku stylu myšlení, praxe a etiky otevírající se mimo hranice zemí, jazyků a bezpečí teoretických kritérií či technických modelů? Jacques Lacan říká, že analytický akt není aplikace teorie na pacienta. „Psychoanalýza je živá a každý z nás, když ji ve své praxi používá, ji současně svým vlastním poslechem i řečí tvoří, navždy neúplnou vynalézá“. Pro lacaniánské hnutí je psychoanalýza především zkušeností, zážitkem řeči, promluvy. Je zkušeností reálna, jouissance. Vycházela-li pro Freuda z pojetí historické „konstrukce“ jedince, pak pro Lacana je spíš novým přepsáním toho, co bylo. Odehrává se v procházení fantasmatem, ve spatření a uvedení signifikantů do pohybu. Ve způsobu přetváření své legendy v novou metaforu. Jejím posláním je uvolnit nevědomé stopy a otázky z jejich časového zajetí, aby subjekt v novém mýtu o sobě objevoval a znovunalézal svoji touhu a tvořil svoji pravdu.