Seminář psychoanalytického myšlení

Termín: 8.10.2018
Kazuistika: bude oznámeno
Komentář: bude oznámeno
Sekce: individuální

Seminář se koná pravidelně druhé pondělí v měsíci  ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová, Praha 1 od 19:15 do 21:00.

Smysl semináře spočívá v procvičení a prohloubení naší dovednosti psychoanalyticky myslet,
o niž se opíráme při práci s individuálními, skupinovými, dětskými klienty, páry a rodinami.
Je určen všem členům ČSPAP – kandidátům i řádným členům, eventuálně hostům.Svůj zájem o aktivní účast v roli prezentujícího nebo komentujícího psychoanalytického psychoterapeuta
sdělte buď vedoucímu sekce nebo koordinátorovi na info@cspap.cz.Vstupné je 100 Kč.Dobu od 18:45 do 19:15 využijte prosím pro setkání s kolegy, zaplacení vstupního poplatku, uvaření kávy nebo čaje a vyzvednutí potvrzení o kreditech.
Seminář začíná přesně.
Aktuální seminář- pozvánka

Důležité upozornění: Vzhledem k tomu, že o účast na semináři projevují zájem i kolegové – profesionálové, kteří nejsou členy ČSPAP, prosím všechny hosty, aby kontaktovali (nejlépe e-mailem) vedoucího sekce, která seminář pořádá a/nebo prezentujícího terapeuta, kteří jejich účast odsouhlasí. Věříme, že tímto způsobem můžeme ošetřit důvěryhodnost a profesionální etiku naší práce.

Za koordinační výbor se na setkání s Vámi těší

Lucie Lucká
koordinátor ČSPAP