Seminář psychoanalytického myšlení

Termín: 12.11.2018
Téma: Co s narušenou pohlavní identitou u dětí a dospívajících?
Současná situace v ČR i ve světě.
Sekce: dětská

Mimořádný 119. seminář psychoanalytického myšlení.

Program:
19:15 – 20:15 hod.
1. doc. PhDr. Kocourková a prim. MUDr. Jiří Koutek, Ph.D., Praha
„K současné situaci na dětské psychiatrii v nemocnici Motol, psychoanalytický pohled“ (20min)
2. PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela, klinický psycholog, Brno
„Femininita jako obrana proti Maskulinitě: teorie a klinika, kazuistika ze sexuologické praxe“ (20min)
3. PhDr. Ludmila Trapková a MUDr. Vladislav Chvála, LIRTAPS, Liberec
„Transgenerační hypotéza transsexualismu“ (20min)
20:15 – 21:15 hod.
Diskuse
Seminář moderuje a na setkání s Vámi se těší Mgr. Renata Doležalová za Dětskou sekci ČSPAP

Seminář se koná pravidelně druhé pondělí v měsíci  ve Vzdělávacím a kulturním středisku židovské obce, Maislova 15, 3. patro, Praha 1 od 19:15 do 21:00. Zvoňte dole prosím na zvonek Židovské muzeum – vzdělávací oddělení.

Smysl semináře spočívá v procvičení a prohloubení naší dovednosti psychoanalyticky myslet,  o niž se opíráme při práci s individuálními, skupinovými, dětskými klienty, páry a rodinami.  Je určen všem členům ČSPAP – kandidátům i řádným členům, eventuálně hostům. Svůj zájem o aktivní účast v roli prezentujícího nebo komentujícího psychoanalytického psychoterapeuta sdělte buď vedoucímu sekce nebo koordinátorovi na info()cspap.cz. Vstupné je 200 Kč.
Dobu od 18:45 do 19:15 využijte prosím pro setkání s kolegy, zaplacení vstupního poplatku, uvaření kávy nebo čaje a vyzvednutí potvrzení o kreditech.
Seminář začíná přesně.

Seminář je zařazen do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů a lékařů a ohodnocen kredity Asociace klinických psychologů (AKP) i České lékařské komory (ČLK). Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a zaštítěna odborným garantem MUDr. Davidem Holubem, Ph.D., lékařem Psychosomatické kliniky Patočkova 712/3, Praha 6.

Aktuální seminář- pozvánka
Přehled seminářů

Důležité upozornění: Vzhledem k tomu, že o účast na semináři projevují zájem i kolegové – profesionálové, kteří nejsou členy ČSPAP, prosím všechny hosty, aby kontaktovali (nejlépe e-mailem) vedoucího sekce, která seminář pořádá a/nebo prezentujícího terapeuta, kteří jejich účast odsouhlasí. Věříme, že tímto způsobem můžeme ošetřit důvěryhodnost a profesionální etiku naší práce.

Za koordinační výbor se na setkání s Vámi těší

Lucie Lucká
koordinátor ČSPAP