Teorie I – Základy psychoanalytické teorie

Cyklus proběhne ve 14 blocích obvykle 4. sobotu v měsíci od března 2018 do června 2019 v Praze.
Cyklus je určen pro kandidáty výcviku ČSPAP, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí.

Zahájení:    24. března 2018
Ukončení:    22. červen 2019
Data: vždy 4. sobota v měsíci, pokud nebude předem oznámeno jinak (viz rozvrh níže)
Místo: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1
Časový rozvrh: 9.00 – 10.30, 10.45 – 12.15, 13.30 – 15.00, 15.15 – 16.45

Přednášející jsou členové psychoanalytických společností (České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a/nebo České psychoanalytické společnosti). Součástí budou také large group účastníků a členů ČSPAP (termíny budou oznámeny). Změna programu i přednášejících v případě nutnosti vyhrazena.
Žádáme o zařazení cyklu Teorie I do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů a lékařů a o ohodnocení kredity Asociací klinických psychologů (AKP) a České lékařské komory (ČLK).

Případné změny programu najdete v rozvrhu.

Program na nejbližší termín přednášek:

Psychoterapie I. 27.duben 2019
1. Psychoterapie jako léčebná metoda
2 hod – PhDr. M. Chmelíčková
2. Výzkum v psychoterapii a psychoanalýze
2 hod – Mgr. R. Karpíšek
3. Psychoanalýza a neurovědy

2 hod – MUDr. E. Rys
4. Spory v teorii a technice
2 hod – PhDr. J. Kocourková