Teorie I – Základy psychoanalytické teorie

Cyklus proběhne ve 14 blocích obvykle 4. sobotu v měsíci od března 2018 do června 2019 v Praze (místo bude upřesněno).
Cyklus je určen pro kandidáty výcviku ČSPAP, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí.

Zahájení:    24. března 2018
Ukončení:    22. červen 2019
Data: vždy 4. sobota v měsíci, pokud nebude předem oznámeno jinak (viz rozvrh níže)
Místo: Praha, bude upřesněno dodatečně a včas
Časový rozvrh: 9.00 – 10.30, 10.45 – 12.15, 13.30 – 15.00, 15.15 – 16.45

Přednášející jsou členové psychoanalytických společností (České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a/nebo České psychoanalytické společnosti). Součástí budou také large group účastníků a členů ČSPAP (termíny budou oznámeny). Změna programu i přednášejících v případě nutnosti vyhrazena.
Žádáme o zařazení cyklu Teorie I do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů a lékařů a o ohodnocení kredity Asociací klinických psychologů (AKP) a České lékařské komory (ČLK).

Případné změny programu najdete v rozvrhu.

Program na nejbližší termín přednášek:

5. Psychoanalytické směry I.         22. září 2018
Egopsychologie

2 hod – PhDr. S. Titl
Kohut a selfpsychologie
2 hod – Doc. MUDr. V. Mikota, CSc.
Transgenerační přenos patologie a traumatu
2 hod –  PhDr. S.Titl
Postkleiniáni (W. Bion) a neokleiniáni
2 hod – PhDr. J. Kocourková