Otevřený klinický supervizní seminář

Otevřený klinický supervizní seminář

ČSPAP zve na OTEVŘENÝ KLINICKÝ SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ – pilotní projekt kontinuálně navazující na 20 let trvající supervizní semináře vedené Doc. MUDr. Václavem Mikotou, CSc. své...

Teorie II. – Technika individuální a dětské psychoanalytické psychoterapie

Cyklus proběhne ve 14 blocích obvykle 3. sobotu v měsíci od září 2019 do prosince 2020 v Praze. Cyklus je určen pro kandidáty výcviku ČSPAP, kolegy...

Seminář psychoanalytického myšlení

Termín: 20. 4. 2020 Kazuistika: bude oznámeno Komentář: bude oznámeno Téma: bude oznámeno Sekce: skupinová Seminář se koná pravidelně druhé pondělí v měsíci  ve Vzdělávacím...

5. jarní skupinové dny – konference skupinové psychoanalytické psychoterapie

Termín: 3. – 5. 4. 2020 Téma: Skupina a sen Místo: Marianeum, Máchova 7, Praha 2 Práce se sny ve skupině Jak pracovat se sny ve...

Supervizní skupina

Skupinová sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii otevírá novou Supervizní skupinu Je určena kandidátům skupinové sekce, kteří splnili podmínky pro vstup do supervize v rámci Pravidel...