ODBORNÉ AKCE POŘÁDANÉ ČSPAP

Otevřený klinický supervizní seminář

ČSPAP zve na OTEVŘENÝ KLINICKÝ SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ – pilotní projekt kontinuálně navazující na 20 let...

Teorie II. – Technika individuální a dětské psychoanalytické psychoterapie

Cyklus proběhne ve 14 blocích obvykle 3. sobotu v měsíci od září 2019 do prosince 2020...

Seminář psychoanalytického myšlení

Termín: 20. 4. 2020 Kazuistika: bude oznámeno Komentář: bude oznámeno Téma: bude oznámeno Sekce: skupinová...

5. jarní skupinové dny – konference skupinové psychoanalytické psychoterapie

Termín: 3. – 5. 4. 2020 Téma: Skupina a sen Místo: Marianeum, Máchova 7, Praha 2...

Supervizní skupina

Skupinová sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii otevírá novou Supervizní skupinu Je určena kandidátům skupinové...