SKUPINOVÁ SEKCE — CENA VÝCVIKU

Cena výcviku (ceny mohou být průběžně upravovány rozhodnutím tréninkového výboru a schůze řádných členů):

 1. Přijímací řízení do výcviku a společnosti zahrnuje dva nebo více vstupních pohovorů u tréninkových terapeutů sekce, podle požadavků tréninkového výboru, aktuálně 2 000 Kč.
 2. Cena sebezkušenostní části výcviku je určena:
  • cenou za jednu výcvikovou hodinu skupinové psychoanalytické psychoterapie (45 minut), aktuálně 250 Kč (pro výcviky, které začaly do roku 2018, další cena bude upravena a uvedena později).
  • celkovým počtem absolvovaných výcvikových hodin, který se řídí minimálními požadavky dle pravidel výcviku (350) a uzavřením psychoterapeutického procesu po shodě kandidáta a jeho tréninkového analytika. Proces může tedy vyžadovat více sebezkušenostních hodin, než je stanovené minimum.
 3. Cena teoretické části, rozdělené do dvou přednáškových cyklů, je znovu stanovena při každém novém otevření přednáškového cyklu.
  • 1. cyklus přednášek (obecná teorie) 112 hodin – současná cena je 11 200 Kč
  • 2. cyklus přednášek (speciální teorie) 114 hodin – absolvují kandidáti v IGA Praha, současná cena 10 400 Kč
 4. Cena supervizní části je určena
  • vstupním řízení při přijetí do supervize zahrnuje dva nebo více vstupních pohovorů u supervizora a tréninkových terapeutů sekce, aktuálně 2000 Kč
  • cenou za supervizní hodinu (45 minut) aktuálně 300 Kč
  • celkovým počtem absolvovaných hodin supervize, který se řídí požadovaným minimálním počtem hodin (200 hodin) a průběhem supervizního procesu, který je ukončen po dohodě mezi kandidátem a supervizorem. Proces supervize může tedy vyžadovat více supervizních hodin, než je stanovené minimum.

ZPĚT NA SKUPINOVÝ VÝCVIK