30 let existence Institutu aplikované psychoanalýzy

27. Psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium věnované tématu „Oralita“ 10. - 12. 9. 2020 v Opočně

30 let existence Institutu aplikované psychoanalýzy

Rád bych odborné veřejnosti zprostředkoval oznámení o 30. výročí existence Institutu aplikované psychoanalýzy. Během této doby odborný tým lektorů a  terapeutů poskytl sebezkušenostní psychoanalyticky prožitek – vždy pět let trvající – několika stovkám psychiatrů, psychologů a sociálním
pracovníkům a to jak (převážně) ve skupinách, tak i v individuálních sessích. Dalšími přednáškami v rámci teoretického vzdělávání předával své znalosti a vědomosti o psychoanalýze širší veřejnosti.

V rámci Institutu vzniklo Psychoanalytické nakladatelství, které mimo jiné vydalo Kompletní Freudovo dílo.

Institut pořádá každoroční odborná Sympozia věnována psychoanalýze a dynamické  psychoterapii. Institut disponuje rozsáhlou psychoanalytickou knihovnou.

Chtěl bych tímto poděkovat a vysoce ocenit práci odborného týmu Institutu.

Všechny tyto skutečnosti si budeme moci připomenout druhý zářijový víkend 10. – 12. 9. 2020 v Opočně, kde proběhne každoroční, letos již 27. Psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium věnované tématu „Oralita“ a také našemu kulatému výročí.

doc. PhDr. Kocourek Jiří, PhD
ředitel Institutu aplikované psychoanalýzy Praha

www.iapsa.cz