Byla udělena Cena Jiřího Kocourka

Byla udělena Cena Jiřího Kocourka

Tato cena je  určena pro nejlepší odbornou práci mladého psychoanalytika. 

Členové hodnotící komise jsou: Doc. PhDr. Jiří Kocourek, Ph.D., PhDr. Slavoj Titl, PhDr. Jan Šikl, PhDr. Martin Cipro, Ph.D., PhDr. Anna Nagajová, PhDr. Ivo Oral

Cena Jiřího Kocourka má přispět k motivaci začínajících psychoanalytiků a psychoanalytických psychoterapeutů k většímu zájmu o publikování odborných prací z oblasti psychoanalýzy.
Udělení ceny pro odborně fundované začínající psychoanalytiky a psychoanalytické psychoterapeuty nebude mít jen prestižní hodnotu, ale váže se na ni také nemalá finanční odměna. Cena bude udílena každoročně od roku 2021 pro nejlepší odbornou publikaci.

Tento rok byly přihlášené 4 práce. Všechny práce byly kvalitní a zajímavé.

Komise se nakonec rozhodla pro udělení Ceny Jiřího Kocourka práci: Mgr. Kristiny Sarisové : ZAPOMENUTÝ OSUD SABINY SPIELREINOVÉ.
Text pojednává o životě a díle ruské lékařky a psychoanalytičky Sabiny Spielreinové. Její odkaz byl léta opomíjen, avšak koncem 20. století se zájem o tuto výraznou osobnost zvyšoval, což přetrvává dodnes. Práce je členěna na dvě hlavní kapitoly, v první se věnuji osobnímu životu Sabiny Spielreinové, ve druhé přibližuji její zásadní vědecký článek “Destrukce jako příčina vzniku”.

Práce bude prezentována na  XXVII. ročníku Psychoanalyticko-psychoterapeutického symposia v Opočně,  9. – 11. 9. 2021