2. jarní skupinové dny – konference skupinové psychoanalytické psychoterapie

2. jarní skupinové dny “JAK ZAŽÍT A PŘEŽÍT SKUPINU” proběhly letos ve dnech 21. – 23. dubna 2017 v Praze
v prostorách Fakulty filmové a televizní (FAMU).
Fotografie připomínají atmosféru setkání účastníků a průběh konference.

Článek Denisy Schückové „O čem skupiny mlčí – Jarní skupinové dny 2017“ si můžete přečíst zde.

Vážení a milí kolegové, ještě jednou děkujeme za Vaši účast na 2. jarních skupinových dnech s tématem “O čem skupiny mlčí?”
Děkujeme i za Vaše cenné zpětné vazby. O některé se s Vámi podělíme. Co jste si tedy z konference odnesli?

 • Mnoho důležitých podnětů, jak osobních, tak přes pocity. Příště se chci zúčastnit zase.
 • Vhled do stylu práce psychoanalýzy a vnitřní zisk ze supervize.
 • Velmi dobrý pocit, kontakty, přátelství, těším se na příště.
 • Nevěděla jsem, co čekat, byla jsem zvědavá a vlastně to bylo nad všechna očekávání.
 • Bylo to výborné, tvořivé prostředí.
 • Otevřenost vůči tomu, co se může udát, víc kontextu v rámci ČSPAP a IGA, panel z růzých směrů, dojem
  i osobní doteky ve skupinách (matrix, dynamika, mlčení, že se to DĚJE).
 • Užitečný pohled z odstupu na moji pacientskou skupinu, skupinový zážitek z velké skupiny, kontakt na kolegy.
 • Skupinovou dynamiku, individuální studentskou zkušenost, náhled na odlišnosti a podobnosti jednotlivých terapeutických směrů.
 • Cenné postřehy a zkušenosti pro mou práci.

Těšíme se na Vaši účast v příštím roce.
Organizační výbor Jarních skupinových dnů

Skupinová sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii pořádá

2. jarní skupinové dny
“JAK ZAŽÍT A PŘEŽÍT SKUPINU”

s tématem

O čem skupiny mlčí?

Konference skupinové psychoanalytické psychoterapie je určena odborníkům z pomáhajících profesí.
Mohou z ní profitovat i ostatní, kdo pracují s lidskou skupinou (např. učitelé, lektoři, atd).
Účastníci budou mít možnost prostřednictvím vlastního zážitku nahlédnout do skupinové dynamiky psychoanalyticky orientované terapie v malých skupinách, v supervizních skupinách a ve velké skupině, kde mohou také aplikovat teoretické poznatky získané v rámci přednášky a diskusního panelu.

Termín: 21. – 23. 4. 2017
Místo: Fakulta filmová a televizní (FAMU)
Smetanovo nábřeží 2/1012
Praha 1

Cena:

Do 20. února 2017 plná cena
studenti VŠ
1 900 Kč
1 500 Kč
Od 21. února 2017 plná cena
studenti VŠ
2 300 Kč
1 900 Kč
Společná večeře 22. dubna 400 Kč
Konferenční poplatek zahrnuje účast na celém programu
a lehké občerstvení během konference (kromě společné večeře).Storno srážky (v případě zrušení účasti):
200 Kč do 21. 3. 2017
500 Kč do 6. 4. 2017
od 7. 4. 2017 – 100 % úhrady
Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů, lékařů a zdravotních sester a ohodnocena kredity Asociace klinických psychologů (AKP), České lékařské komory (ČLK) a České asociace sester (ČAS).
Za organizátory:
Hanka Drábková, Renata Herentinová, Mirka Chmelíčková, Helena Klímová,
Magdalena Kolínská Singerová, Mabel Rodriguez, Daniela Saifrtová, Denisa Schücková, Luděk Vrba

 

JAK BUDOU JARNÍ SKUPINOVÉ DNY PROBÍHAT?

 • Program zahrnuje jednu PŘEDNÁŠKU a jeden DISKUSNÍ PANEL na téma O čem skupiny mlčí. V rámci přednášky bude hovořit český investigativní novinář a spisovatel Marek Wollner. Diskusního panelu se zúčastní Katarína Adamcová, Jiří Jakubů, Věra Roubalová a další odborníci z různých psychoterapeutických směrů.
 • Všechny 3 dny konání proběhnou MALÉ SKUPINY – 6-8 členů, 90 minut. Zde bude možné v bezpečném prostředí zažít sebezkušenost psychoanalyticky orientované skupiny, která je specifická ve více ohledech, např. je vedena jedním terapeutem, je nedirektivní – založena na principu volných asociací. Do skupin se členové budou zapisovat sami, aby mohli plně ovlivnit, s kým budou ve skupině. Vhodnější je, aby se členové malých skupin neznali a mohli bezpečně sdílet zážitek skupinového procesu.
 • Dále proběhnou 2 SUPERVIZNÍ SKUPINY, kde bude možné přinést k supervizi vlastní případ práce se skupinou. Skupiny povedou zkušení tréninkoví terapeuti skupinové sekce ČSPAP. Každá supervizní skupina pojme zpravidla 2 – 3 příspěvky, kterým je možné se věnovat. Skupinová supervize je skvělou příležitostí čerpat oporu v nelehké práci se skupinou a dostat zajímavé podněty a zpětné vazby, které mohou vlastní práci účastníka v budoucnu pozitivně ovlivnit.
 • V závěru dne vždy proběhne VELKÁ SKUPINA – LARGE GROUP, kde je také možné vyslechnout si či sdílet dojmy a postřehy. Velkou skupinu povedou dva terapeuti a zahrnuje všechny účastníky konference.
 • Proběhnou dvě společenská setkání
  • UVÍTACÍ PŘÍPITEK
  • SPOLEČNÁ VEČEŘE
PROGRAM
PÁTEK 21. DUBNA 2017
15:30 – 16:00 registrace
16:00 – 16:15 úvodní slovo
16:30 – 18:00 velká skupina
18:00 – 18:30 přestávka
18:30 – 20:00 malá skupina
20:15 uvítací přípitek
SOBOTA 22. DUBNA 2017
8:30 – 10:00 malá skupina
10:00 – 10:30 přestávka
10:30 – 12:00 přednáška:
Marek Wollner: Od pravdy a lásky ke lži a nenávisti v české společnosti
12:00 – 13:30 přestávka na oběd
13:30 – 15:00 supervizní skupina
15:00 – 15:30 přestávka
15:30 – 17:00 DISKUSNÍ PANEL: O čem skupiny mlčí?
Katarína Adamcová, Václav Buriánek, Jiří Jakubů, Dana Kárová, Gabriela Langošová, Věra Roubalová Kostlánová
17:00 – 17:30 přestávka
17:30 – 19:00 velká skupina
20:00 společná večeře
NEDĚLE 23. DUBNA 2017
8:30 – 10:00 malá skupina
10:00 – 10:30 přestávka
10:30 – 12:00 supervizní skupina
12:00 – 12:30 přestávka
12:30 – 14:00 velká skupina
14:00 závěrečné slovo

Změna programu vyhrazena.

 

Přednáška a diskusní panel

Od pravdy a lásky ke lži a nenávisti v české společnosti
Mgr. Marek Wollner
Realita nenávisti na sociálních sítích kontra společnost. Jak nové technologie mění politiku a žurnalistiku. Co nám přináší a odnáší období “post pravdy”
a komu to vyhovuje a koho to ohrožuje. Lze se bránit dezinformacím nebo nastává zlatý věk pod heslem svobody?

Diskusní panel: O čem skupiny mlčí?
MUDr. Katarína Adamcová, PhDr. Václav Buriánek, PhDr. Jiří Jakubů, PhD., PhDr. Gabriela Langošová, Ing. Věra Roubalová Kostlánová
Úvodní slovo: MUDr. Dana Kárová
Mlčení je důležitou součástí dynamiky ve skupině. Může nabývat mnoha rozličných podob a významů, můžeme mu různě rozumět nebo nerozumět,
zacházet s ním odlišnými způsoby. V diskusním panelu chceme poskytnout prostor ke sdílení, společnému hledání a obohacování představitelům různých
psychoterapeutických přístupů (skupinové analýzy, psychodynamické psychoterapie, gestalt terapie, na člověka zaměřené psychoterapie,
kognitivně-behaviorální terapie) i posluchačům.

Další program

Velká skupina reflektuje pocity, myšlenky a probíhající vědomé a nevědomé děje všech přítomných členů. Pomáhá k uvědomění a pojmenování
aktuálního dění v kontextu celého probíhajícího programu.
Malá skupina poskytuje prostor pro osobní setkávání jednotlivých účastníků, umožňuje propojování individuálních i společných témat
v kontextu vzájemného sdílení a poznávání.
Supervizní skupina především podporuje všechny, kteří pracují se skupinami v rámci své profese, umožňuje hlubší porozumění jednotlivým skupinovým dějům,
interpretuje vědomé i nevědomé obsahy a zahrnuje také přítomné paralelními procesy.