3. jarní skupinové dny – konference skupinové psychoanalytické psychoterapie

Jak zažít a přežít skupinu

Termín: 25. – 27. 5. 2018
Téma: Skupina a bezpečí?
Místo: FAMU, Praha 1, Smetanovo nábřeží 2

Jak bezpečí ve skupině vzniká, jak se proměňuje a co ho ohrožuje.

 

Konference skupinové psychoanalytické psychoterapie je určena odborníkům z pomáhajících profesí, ale mohou z ní mít užitek i ostatní, kteří pracují s lidskou skupinou (např. učitelé, lektoři, atd.).

Účastníci budou mít možnost prostřednictvím vlastního zážitku a reflexe nahlédnout do skupinové dynamiky v malých zážitkových skupinách, v supervizních a velkých skupinách, vyslechnout přednášku (P. Klimpl) a panelovou diskusi (V. Buriánek, J. Kocourek, G. Langošová, P. Zahradník).

Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů, lékařů a zdravotních sester. Je ohodnocena 18 kredity České lékařské komory (ČLK).

Velká skupina reflektuje pocity, myšlenky a probíhající vědomé a nevědomé děje všech přítomných členů. Pomáhá k uvědomění a pojmenování
aktuálního dění v kontextu celého probíhajícího programu.
Malá skupina poskytuje prostor pro osobní setkávání jednotlivých účastníků, umožňuje propojování individuálních i společných témat
v kontextu vzájemného sdílení a poznávání.
Supervizní skupina především podporuje všechny, kteří pracují se skupinami v rámci své profese, umožňuje hlubší porozumění jednotlivým skupinovým dějům,
interpretuje vědomé i nevědomé obsahy a zahrnuje také přítomné paralelními procesy.

Bezpečná skupina v nebezpečném světě?
MUDr. Petr Klimpl

Autor se z perspektivy pětatřicetileté profesní zkušenosti zamýšlí nad skupinami, které zažil v rozmanitých rolích. Od improvizujícího začátečníka a člena výcvikových skupin k vedoucímu skupin v soukromé praxi a tréninkovému psychoterapeutovi.
Terapeutické skupiny jsou utvářeny jak vnitřní zkušeností jednotlivců a skupiny jako celku, tak i vnější sociální realitou, která je specificky ovlivňuje. Bezpečí ve skupině se vždy jeví jako dynamický fenomén, podobně vratký jako pocit bezpečí ve světě. Autor se zamýšlí i nad možnostmi vedoucího skupiny, jak může z hlediska teorie techniky skupinové psychoanalytické terapie přispět k utváření bezpečného rámce.

Diskusní panel: Skupina a bezpečí?
PhDr. Václav Buriánek, Mgr. Helena Klímová, Doc. PhDr. Jiří Kocourek, Dr., PhDr. Gabriela Langošová, MUDr. Petr Zahradník

Moderuje: PhDr. Luděk Vrba
Pocit bezpečí ve skupině je jedním ze základních témat skupinové psychoterapie. Jak bezpečí ve skupině vzniká? Jak, čím, kdy se proměňuje? Co ho ohrožuje? Co mu napomáhá? Může být skupina vůbec bezpečná? V diskusním panelu chceme poskytnout prostor ke sdílení, společnému hledání a obohacování představitelům různých psychoterapeutických přístupů (skupinové analýzy, psychoanalytické psychoterapie, na člověka zaměřené psychoterapie) i posluchačům.

Nenechte si ujít tuto vysoce zajímavou událost, která vychází z formátu mezinárodních skupinově analytických a psychoanalyticky orientovaných konferencí a workshopů.

E-mail: zazitskupinu()cspap.cz
Aktuality na Facebooku

Poplatky

Do 31. března 2018 plná cena 2 400 Kč
studenti VŠ 2 000 Kč (denního studia do 26 let)
Od 1. dubna 2018 plná cena 2 900 Kč
studenti VŠ 2 500 Kč (denního studia do 26 let)
Společná večeře 26. května 400 Kč

Konferenční poplatek zahrnuje účast na celém programu, přípitek a lehké občerstvení během konference (kromě společné večeře).
Storno poplatky (v případě zrušení účasti):
do 25. 4. 2018  200 Kč
do 10. 5. 2018  500 Kč
od 11. 5. 2018  100 % úhrady

Nově si můžete přečíst článek Mgr. Heleny Klímové o velké skupině v Psychoanalýze dnes zde.
Článek Denisy Schückové “O čem skupiny mlčí – Jarní skupinové dny 2017” si můžete přečíst zde.
Rozhovor Mgr. Heleny Klímové v Diagnóze F o skupinové psychoterapii si můžete poslechnout zde.
Na rozhovor Mgr. Heleny Klímové se Zbigniewem Czendlikem na ČT si můžete podívat zde.