4. jarní skupinové dny – konference skupinové psychoanalytické psychoterapie

Jak zažít skupinu

Termín: 30. 5. – 1. 6. 2019
Téma: Léčba skupinou
Místo: FAMU, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1

Co nabízí skupinová analýza? Proč léčit jednotlivce skupinou?

 

Konference skupinové psychoanalytické psychoterapie je určena odborníkům z pomáhajících profesí, ale mohou z ní mít užitek i ostatní, kteří pracují s lidskou skupinou (např. učitelé, lektoři, atd.).

Účastníci budou mít možnost prostřednictvím vlastního zážitku a reflexe nahlédnout do skupinové dynamiky v malých zážitkových skupinách, v supervizních a velkých skupinách, vyslechnout přednášku Uri Levina (Izrael), Lenky Zajícové a Denisy Schückové a panelovou diskusi (Štěpánka Balšínková, Martin Cipro, Dana Kárová, Luděk Vrba).

Konference bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů, lékařů a zdravotních sester.

Velká skupina reflektuje pocity, myšlenky a probíhající vědomé a nevědomé děje všech přítomných členů. Pomáhá k uvědomění a pojmenování
aktuálního dění v kontextu celého probíhajícího programu.
Malá skupina poskytuje prostor pro osobní setkávání jednotlivých účastníků, umožňuje propojování individuálních i společných témat
v kontextu vzájemného sdílení a poznávání.
Supervizní skupina především podporuje všechny, kteří pracují se skupinami v rámci své profese, umožňuje hlubší porozumění jednotlivým skupinovým dějům,
interpretuje vědomé i nevědomé obsahy a zahrnuje také přítomné paralelními procesy.

Účinné faktory skupinové psychoterapie: skupinově analytický pohled
Uri Levin, MA
„Jak analýza léči?“ Zhuštěný název posmrtně vydané knihy Heinze Kohuta zní, vzhledem ke své nedořešenosti, celou historií psychoanalýzy. My, skupinoví analytici, si můžeme klást další otázku: „Proč skupina?“ Tuto hádanku je třeba stále zkoumat a hledat na ni odpověď, protože představa, že lidé v nouzi budou se skupinou „cizinců“ sdílet své utrpení a bolest se jeví jako protimluv. Vždyť v nouzi jsme zvyklí volat „MAMI!“ A ne „SKUPINO!“ Navzdory tomu se ale skupinové analýze a skupinové psychoterapii v mnoha zemích velmi daří. „Domov mezi cizinci“ se dle statistických průzkumů pro mnohé stal platnou terapeutickou metodou. Ve své prezentaci budu hovořit o účinných faktorech skupinové analýzy a skupinové psychoterapie, o specifikách skupinové psychoterapie (v porovnání s individuální psychoterapií) a o hlavních výzvách a úkolech skupinového analytika.

Diskusní panel: Léčba skupinou
Štěpánka Balšínková, PhDr. Martin Cipro, PhD., MUDr. Dana Kárová

Moderuje: PhDr. Luděk Vrba
Co nabízí skupinová analýza? Proč léčit jedince skupinou? Kdy, proč a pro koho je vhodná skupinová terapie a kdy, proč a pro koho individuální psychoterapie? V diskusním panelu chceme poskytnout prostor ke sdílení, společnému hledání a obohacování představitelům různých psychoterapeutických přístupů k práci se skupinou (skupinové analýzy, psychoanalytické psychoterapie) i posluchačům..

Aplikace skupinové analýzy v klinické praxi: skupiny s psychotickými a hraničními pacienty
Mgr. Lenka Zajícová, Mgr. Denisa Schücková

Přednáška přiblíží specifika skupinové psychoterapie pacientů s hraniční a psychotickou osobnostní strukturou a symptomatologií.
Jak vytvořit při práci s psychotickými pacienty ve skupině dostatečně dobré prostředí, kde mohou klienti, trpící nedostatkem pocitu bezpečí ve světě a hlubokým pocitem nejistoty, nalézt „emocionální domov“? Jaké jsou cíle skupinové psychoterapie psychóz a jak upravujeme techniky naší terapeutické práce?
Jak ve skupině hraničních pacientů zpracovávat emoční nestabilitu a impulzivitu jednotlivých členů? Jak vytvářet a podporovat skupinovou matrix tak, aby tuto nestabilitu nejen vydržela, ale i přispívala k jejímu zklidnění? A s kterými obrannými mechanismy svých pacientů se terapeut a skupina nejčastěji setkává a střetává?

Nenechte si ujít tuto vysoce zajímavou událost, která vychází z formátu mezinárodních skupinově analytických a psychoanalyticky orientovaných konferencí a workshopů.

E-mail: zazitskupinu()cspap.cz
Aktuality na Facebooku

Poplatky

Do 31. března 2019 plná cena 2 700 Kč
studenti VŠ 2 400 Kč (denního studia do 26 let)
Od 1. dubna 2019 plná cena 3 200 Kč
studenti VŠ 2 900 Kč (denního studia do 26 let)
Společná večeře 31. května 400 Kč

Konferenční poplatek zahrnuje účast na celém programu, přípitek a lehké občerstvení během konference (kromě společné večeře).
Storno poplatky (v případě zrušení účasti):
do 30. 4. 2019  200 Kč
do 15. 5. 2019  500 Kč
od 16. 5. 2019  100 % úhrady

Nabízíme možnost účasti jen na jednotlivých teoretických blocích (přednáškách a diskusním panelu) pro ty z vás, kdo se letos nemůžete zúčastnit celé konference.

30. 5.    17:30 – 19:00    Uri Levin: Účinné faktory skupinové psychoterapie: skupinově analytický pohled
31.5.     11:00 – 12:30    Diskusní panel: Léčba skupinou, moderuje: Luděk Vrba (Štěpánka Balšínková, Martin Cipro,
Dana Kárová)
1. 6.      11:00 – 12:30    Lenka Zajícová, Denisa Schücková: Aplikace skupinové analýzy v klinické praxi: skupiny s
psychotickými a hraničními pacienty

Člen ČSPAP Nečlen ČSPAP
Jedna přednáška/diskusní panel 400,- Kč 500,- Kč
Všechny bloky (dvě přednášky plus panel) 800,- Kč 1000,- Kč

V případě zájmu o pouze teoretické bloky se prosím hlaste přihláškou nebo na zazitskupinu()cspap.cz  Kapacita je velmi omezená! V případě platby na místě nemůžeme zaručit místo v sále.

Můžete si přečíst článek Mgr. Heleny Klímové o velké skupině v Psychoanalýze dnes zde.
Článek Denisy Schückové “O čem skupiny mlčí – Jarní skupinové dny 2017” si můžete přečíst zde.
Rozhovor Mgr. Heleny Klímové v Diagnóze F o skupinové psychoterapii si můžete poslechnout zde.
Na rozhovor Mgr. Heleny Klímové se Zbigniewem Czendlikem na ČT si můžete podívat zde.