Dr. Haim Weinberg: Vztahové přístupy a skupinová analýza

Termín: 21. června 2021, 19.00-20.30
Místo: Online

ČSPAP Vás srdečně zve na přednášku

Haima Weinberga

Vztahové přístupy a skupinová analýza

Přednáška bude tlumočena do češtiny.

Vztahové přístupy se zabývají subjektivitou všech účastníků interakcí, včetně terapeuta. Tyto přístupy pracují s myšlenkou, že v každé mezilidské výměně se setkávají nejméně dvě subjektivní zkušenosti, a každá si žádá být rozpoznána a uznána ve své subjektivitě. Tento přístup kritizuje “psychologii jedné osoby”, která důraz klade jen na vnitřní zkušenost klienta a namísto toho vidí psyché jako výslednici interakčního kontextu; analytické zkoumání by se tudíž mělo zaměřovat na to, co se objevuje v interakci a subjektivních zkušenostech obou/všech účastníků (včetně terapeuta).

Uplatněním intersubjektivních přístupů ve skupinové analýze chápeme skupinové dění jako dynamiku, která vyrůstá z vnitřních světů všech členů skupiny, včetně terapeuta – tedy nejen z psyché jednoho člena. Činíme tedy další krok od „psychologie dvou osob“ k „psychologii více osob“ a skupina se tak stává společně vytvářenou a sdílenou zkušeností, do níž přispívá každý z jejích členů (včetně skupinového terapeuta).

Tyto přístupy, které získaly na popularitě v USA v 90. letech minulého století (Steven Mitchel a Lew Aron) a ve 21. století získávají další a další příznivce po celém světě, skvěle zapadají do skupinově-analytického referenčního rámce rozvíjeného S. H. Foulkesem a jeho následovníky již od 40. let 20. století. Definice skupinové analýzy jako „analýzy skupiny skupinou, včetně skupinového terapeuta“ spolu s myšlenkou, že porucha není umístěna v jedinci, ale mezi lidmi se přirozeně propojuje se vztahovými přístupy.

V průběhu webináře Dr. Haim Weinberg přiblíží hlavní myšlenky vztahových přístupů (např. spoluvytváření chování a symptomů, odehrání atd.) a propojí je s myšlenkami skupinové analýzy (např. s teorií vztahových poruch Robiho Friedmana).

Přednáška je určena pro skupinové terapeuty a ostatní odborníky z pomáhajících profesí (rodinné terapeuty, učitele, týmové vedoucí apod.).

Dr. Haim Weinberg
Dr. Haim Weinberg Ph.D. je klinický psycholog, skupinový analytik a certifikovaný skupinový psychoterapeut v soukromé praxi v Sacramentu, Kalifornii. V minulosti zastával funkci prezidenta Izraelské asociace pro skupinovou psychoterapii (IAGP) a Společnosti pro skupinovou psychoterapii v severní Kalifornii (NCGPS). Dr. Weinberg je majitelem profesního on-line diskusního fóra k tématům skupinové psychoterapie. Působil jako ředitel Oddělení mezinárodních programů na Škole psychologických studií, kde vytvořil a koordinoval online doktorandský program ve skupinové psychoterapii. Je spolueditorem série knih o sociálním nevědomí, autorem knihy o internetových skupinách a spoluautorem knihy Pohádky a sociální nevědomí. Jeho poslední knihou, kterou spolueditoval, je Teorie a praxe online terapie.

Poplatek: 500 Kč
Organizace: Denisa Schücková
Případné dotazy posílejte prosím na e-mail denisa.schuckova()gmail.com.
Webinář bude probíhat přes ZOOM. Účastníci si v rámci aplikace zoom budou moci zvolit český nebo anglický “kanál”.