Haim Weinberg: Vytváření obětních beránků ve skupině

Termín: 19. dubna 2021, 19.00-20.30
Místo: Online

ČSPAP Vás srdečně zve na přednášku

Haima Weinberga

Vytváření obětních beránků ve skupině

Přednáška bude tlumočena do češtiny.

Vytváření obětních beránků je jedním z fenoménů, s nimiž se nesetkáváme v individuální psychoterapii; je specifické pro rodinná, skupinová a společenská uspořádání. Když se obětní beránek ve skupině objeví, nezkušení (a někdy i zkušení) terapeuti se dopouštějí obvyklých chyb. Abychom věděli, jak zasáhnout, potřebujeme porozumět dynamice za vytvářením obětních beránků a být si vědomi častých protipřenosových problémů. O tom všem se bude hovořit ve webináři, který obsahuje přednášku a PPT prezentaci, chvíli na dotazy a odpovědi a terapeutickou vinětu.
V současné celospolečenské sociální a politické atmosféře, jíž lze mj. rozumět jako důsledku společenských traumat, se s obětními beránky setkáváme často. I proto téma vnímáme jako nanejvýš aktuální.

Přednáška je určena pro skupinové terapeuty a ostatní odborníky z pomáhajících profesí (rodinné terapeuty, učitele, týmové vedoucí apod.).

Dr. Haim Weinberg
Dr. Haim Weinberg Ph.D. je klinický psycholog, skupinový analytik a certifikovaný skupinový psychoterapeut v soukromé praxi v Sacramentu, Kalifornii. V minulosti zastával funkci prezidenta Izraelské asociace pro skupinovou psychoterapii (IAGP) a Společnosti pro skupinovou psychoterapii v severní Kalifornii (NCGPS). Dr. Weinberg je majitelem profesního on-line diskusního fóra k tématům skupinové psychoterapie. Působil jako ředitel Oddělení mezinárodních programů na Škole psychologických studií, kde vytvořil a koordinoval online doktorandský program ve skupinové psychoterapii. Je spolueditorem série knih o sociálním nevědomí, autorem knihy o internetových skupinách a spoluautorem knihy Pohádky a sociální nevědomí. Jeho poslední knihou, kterou spolueditoval, je Teorie a praxe online terapie.

Poplatek: 500 Kč
Organizace: Denisa Schücková
Případné dotazy posílejte prosím na e-mail denisa.schuckova()gmail.com.
Webinář bude probíhat přes ZOOM. Účastníci si v rámci aplikace zoom budou moci zvolit český nebo anglický “kanál”.