Konference BIP: Minulost, přítomnost a budoucnost psychodynamické psychoterapie

30 LET BRNĚNSKÉHO INSTITUTU PSYCHOTERAPIE

Termín: 20.–21. května 2022

Brněnský institut psychoterapie, z. s.
si Vás dovoluje pozvat na konferenci:

30 LET BRNĚNSKÉHO INSTITUTU PSYCHOTERAPIE
minulost, přítomnost a budoucnost psychodynamické psychoterapie

Místo: Hotel Santon, Přístavní 1064/38, Brno – Bystrc
Přihlášky: Kontaktní e-mail je konferenceBIP()post.cz. Pošlete nám své jméno a příjmení, telefonický
kontakt a Vaše fakturační údaje. Obratem Vám zašleme fakturu s údaji pro platbu úhrady a podrobný program konference.
Cena:
do 31. ledna 2022 – 3 200 Kč
do 31. března 2022 – 3 700 Kč
po 31. březnu 2022 – 3 990 Kč
Web: https://i-bip.com/cz/konference-bip-wp000004.html
Věříme, že konference k 30. výroční vzniku BIP pro Vás bude odborně zajímavá a nabídne Vám možnost zajímavých osobních setkání, třeba i s kolegy, kteří v minulosti měli nezanedbatelný
vliv na Váš osobní i profesní život.

Za všechny z BIP Vás zdraví
Mgr. Petr Sakař, Ph.D.
Místopředseda BIP a koordinátor konference