Konference Prix Irene „Občan a mravnost dějin“

19. 11. 2022

Pozvánka na konferenci Prix Irene

„Občan a mravnost dějin“

Milí přátelé,
posláním spolku Irene je přispívat k míru mezi skupinami tak, jak síly stačí. Není v naší moci zastavit válku na Ukrajině či jinde ve světě, ale můžeme pracovat na kultivaci veřejného prostoru vyjádřením svých jednoznačných morálních postojů ve prospěch napadeného. Reflexe různých aspektů (válečných) konfliktů z pohledu novinářů, etiků a psychoterapeutů je tématem letošní konference Prix Irene.

Zveme vás tímto na konferenci „Občan a mravnost dějin“, která se koná 19. 11. 2022 v prostorách Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, 3. patro.

Máme radost, že laureátem Prix Irene ve výjimečné době je výjimečná osobnost – Petra Procházková. Neméně výjimečnými osobnostmi jsou hosté konference: Jakub Szantó, Viktor Pasničenko, Jiří Šimek, Michael Šebek a Petr Brod.

Těšíme se na vás!
Váš Spolek IRENE