Konference Proč válka?

pořádá Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu

Termín: 11. – 12. 11. 2022

Redakční rada Revue Vás zve na konferenci

„Proč válka?“

Psychoanalytický pohled na témata destruktivity a naděje

Konference je věnovaná současné situaci ve světě. K názvu nás inspiroval stejnojmenný Freudův dopis Einsteinovi z r. 1932. Freud byl přesvědčen, že kulturní proces pokročil natolik, že válku jako řešení konfliktu zájmů lze již jenom odmítnout. Domníval se, že lidská agresivita se ve vývoji civilizace poněkud zvnitřnila a zesílil význam intelektu v řešení konfliktů.
Válka na Ukrajině nám však připomněla, že hrozby brutálních vyhlazovacích válek nezmizely. K problému lidské destruktivity se tak musíme stále vracet.

Konference je určena nejen odborníkům z pomáhajících profesí, ale všem, které téma zajímá.

Účastníci budou mít možnost vyslechnout přednášky V. Zavhorodnie, M. Šebka, E. Rysa, M. Chmelíčkové, J. Jakubů, M. Mahlera a účastnit se velké skupiny pod vedením H. Klímové a L. Vrby.

Místo: ZŠ pro žáky s poruchami zraku, Náměstí Míru 19, Praha 2

Konference bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů a lékařů.

Program
Pátek 11. listopadu 2022

16.00 – 17.00    registrace
17.00 – 17.15    úvodní slovo
17.15 – 18.15    přednáška: Violetta Zavhorodnia: Válečné deniky
18.15 – 18.30    přestávka
18.30 – 19.00    přípitek a malé občerstvení
19.00 – 19.30    klavírní recitál

Sobota 12. listopadu 2022
9.00 – 10.30    přednáška: Michael Šebek: Naše destruktivita?
10.30 – 11.00    přestávka
11.00 – 12.30    přednášky: Mirka Chmelíčková: Až bude dobyt Pražský hrad (klinická ukázka)
                             Eduard Rys: Je člověk atomového věku hluchým květem?
12.30 – 14.00    přestávka na oběd
14.00 – 15.30    přednáška: Jiří Jakubů, Martin Mahler: Psychoanalytici ve válečném poli
15.30 – 16.00    přestávka
16.00 – 17.30    velká skupina (Helena Klímová, Luděk Vrba)

Velká skupina reflektuje pocity, myšlenky a probíhající vědomé a nevědomé děje všech přítomných členů. Pomáhá k uvědomění a pojmenování aktuálního dění v kontextu celého probíhajícího programu.

Podrobnosti o programu najdete v letáku Informace a program níže.

E-mail: secretary()cspap.cz

Poplatky

Do 30. září 2022 plná cena 2 000 Kč
studenti VŠ 1 500 Kč (denního studia do 26 let)
Od 1. října 2022 plná cena 2 500 Kč
studenti VŠ 2 000 Kč (denního studia do 26 let)

Konferenční poplatek zahrnuje účast na celém programu a lehké občerstvení během konference.
Storno poplatky (v případě zrušení účasti):
do 30. 9. 2022  200 Kč
do 27. 10. 2022  500 Kč
od 28. 10. 2022  100 % úhrady

Těšíme se na setkání s Vámi
Redakční rada Revue