Mezinárodní konference na téma separace

Praha 9. – 10. října 2021

Dětská sekce ČSPAP
pořádá

mezinárodní konferenci

Separace

Konference navazuje na tradici mezinárodních konferencí pořádaných dětskou sekcí ČSPAP (České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii). Tématem se stane separace – vzájemný proces odpoutání matky a dítěte.

Program tvoří tři bloky přednášek, v každém z bloků bude přednášet zahraniční host. Diskuse následuje v malých uzavřených skupinách vedených přednášejícími a a terapeuty DS ČSPAP. Během přestávek je zajištěno občerstvení.
Slavnostní večeře naváže na sobotní odborný program (účast je volitelná a platí se zvlášť).

Akce je určena psychoterapeutům, psychologům, psychiatrům, dětským lékařům a spřízněným pomáhajícím profesím.

Akce je akreditována ČLK a AKP.

Jazyk konference: čeština a angličtina, překlad zajištěn oběma směry

Místo: Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Náměstí Míru 19, Praha 2

Cena pro přihlášené do 30.6.2021 je
plná         2 500 Kč
studenti  2 100 Kč
Cena pro přihlášené po 30.6 2001 je
plná         2 800 Kč
studenti  2 400 Kč

Kontatní adresa pro dotazy: secretary()cspap.cz

Přednášející:
Lydia Tischler (zakládající členka DS ČSPAP, UK)
Martin Pavelka (EPS B. Durand, Essonne, F)
Louise Allnutt (University College Hospital in London, UK)
Doležalová Renáta (soukromá psychoterapeutická praxe Praha, ČR)
Očková Lenka ( psychoterapeut Tavistock Clinic, UK)
Galbavý Martin (soukromá psychoterapeutická praxe Praha, ČR)
Sakař Petr (soukromá psychoterapeutická praxe Brno, ČR)