Morris Nitsun: ANTISKUPINA: Destruktivní síly ve skupině a jejich kreativní potenciál 1. a 2.

Termín:  3. 3. 2022 19.00-20.30
Místo: Online

ČSPAP Vás srdečně zve na přednášky:

Morrise Nitsuna, PhD.

ANTISKUPINA:

 Destruktivní síly ve skupině a jejich kreativní potenciál

Přednášky budou simultánně tlumočeny do češtiny.

Kniha Morrise Nitsuna “Antiskupina” (1996, 2015) se stala na poli skupinové analýzy “klasikou”. Hodila pomyslnou rukavici Foulkesově skupinové analýze s jejím konvenčním optimismem a zkoumá hostilní a antagonistické síly, které skupinu podrývají, někdy ničí. Nitsun však postuluje, že antiskupina vyjadřuje hluboké strachy a nelibosti, kterým je potřeba porozumět a které napomáhají terapeutické funkci skupiny. Pakliže je antiskupina identifikována, pochopena a propracována, stimuluje kreativní skupinové procesy, protože probouzí sklony k reparaci a uvolňuje energii, kterou jinak spotřebovává odpor ke skupině a jejím členům.

Vřele vás zveme k účasti na dvoudílném webináři, na němž Morris Nitsun představí teorii antiskupiny a  poukáže na způsoby, jak s ní pracovat v praxi.  

1. webinář: 17. února 2022 od 19 hodin – osnova hlavních rysů antiskupiny, jak se projevují, čím jsou způsobeny a jak s nimi zacházet ve skupinové terapii. Součástí devadesátiminutové prezentace bude čas na dotazy a diskuzi.

2. webinář: 3. března 2022 od 19 hodin – role konduktora/skupinového analytika v situaci antiskupiny, technické překážky při práci s antiskupinou, jak přispívá k antiskupině sám konduktor. Podporována bude reflektivní skupinová diskuze k tématu.

Doporučujeme účast na obou webinářích, ale také se můžete přihlásit jen na jeden.

Přednášky jsou určeny pro skupinové, rodinné i individuální terapeuty a ostatní odborníky z pomáhajících profesí (sociální pracovníci, učitelé apod).

Webináře budou probíhat přes ZOOM. Účastníci si v rámci aplikace zoom budou moci zvolit český nebo anglický „kanál”.

Morris Nitsun je klinický psycholog, psychoterapeut a skupinový analytik. Žije a pracuje v Londýně. Třicet let sloužil jako vedoucí psychologie a psychoterapie v britském NHS (národní zdravotní péče) a v roce 2015 obdržel za služby v oblasti psychického zdraví řád prezidenta Královské vysoké školy psychiatrie. Je výcvikovým analytikem v IGA Londýn a působí v privátní praxi. Je autorem několika známých knih, včetně “Antiskupiny” a učil a organizoval semináře v mnoha zemích po celém světě. Morris Nitsun je také akademickým malířem, jehož další knihu, “Psychoterapeut maluje,” vydá nakladatelství Routledge v roce 2022.

Poplatek: 650 Kč za jednu přednášku nebo 1200 Kč za obě přednášky,
hostující členové (kandidáti) ČSPAP 500 Kč za jednu přednášku, 1000 Kč za obě přednášky
Organizace: Denisa Schücková
Případné dotazy posílejte prosím na e-mail denisa.schuckova()gmail.com.