Přednáška ČPS – Bionovo “O”: ultimátní realita a pravda

Radim Karpíšek

19.10.2023 v 19.30

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí zájemci o psychoanalýzu
srdečně vás zveme na přednášku

Radima Karpíška

Bionovo “O”: ultimátní realita a pravda

která se bude konat 19.10.2023 v 19.30 v sídle ČPS (Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín). Účastnit se je možné také online prostřednictvím ZOOM.

Základní polarita bionovského myšlení je vztah mezi neznámým a známým, nekonečným a konečný, mezi věděním (epistemologií) a bytím (ontologií). Pravda  a nepravda jsou různé aspekty v  procesu transformace, v procesu proměny k větší živosti a stávání se sebou. Emoční pravda (nepravda) se neustále vynořuje   a je  spoluutvářená  v kontaktu klienta  s terapeutem,   je transformována a je  nezbytnou „stravou” pro růst mysli klienta.  Terapeut k tomu využívá různých nástrojů: schopnosti negativního, snění, halucinózy atd., pohybuje se tak s klientem neustále v emočních turbulencích  a na hraně mentální katastrofy,  kde se otevírá prostor pro změnu.

Jde o součást pravidlného cyklu odborných setkání pořádaných Českou psychoanalytickou společností.
Setkání probíhají každý 3. čtvrtek v měsíci v 19:30 v sídle ČPS (Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín), pokud není uvedeno jinak.

S přátelským pozdravem
Rada ČPS