Přednáška ČPS – Distorze analytického prostoru

MUDr. David Holub

20.4.2023 v 19.30

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí zájemci o psychoanalýzu
srdečně vás zveme na přednášku

MUDr. Davida Holuba

Distorze analytického prostoru,

která se bude konat 20.4.2023 v 19.30 v sídle ČPS (Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín). Účastnit se je možné také online prostřednictvím ZOOM.

Seminář se pokusí otevřít úvahy o distorzích v psychoanalýze, a jejích různých podobách, kterých si můžeme všímat v analytickém prostoru. Nevědomí potřebuje ke svému vyjádření prostředí, scénu, psychickou lokalitu naprosté svobody slova. Analytický prostor, který se liší od sociálního prostoru, nemá předem danou agendu, je projektivní, intersubjektivní, přenosový, regresivní, multitemporální a triangulární. Zkreslení, neporozumění, miskoncepce a další zásahy nevědomých procesů představují nejen neklamnou stopu, „znamenitý objekt psychoanalýzy“, ale stávají se zároveň zviditelněním a novou příležitostí k oslovení a transformaci.

Jde o součást pravidlného cyklu odborných setkání pořádaných Českou psychoanalytickou společností.
Setkání probíhají každý 3. čtvrtek v měsíci v 19:30 v sídle ČPS (Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín), pokud není uvedeno jinak.

S přátelským pozdravem
Rada ČPS