Přednáška ČPS – Iva Andrejsová: Dobro došli? Nebo se raději “vrátit zpátky za přesladkou vůní?”

7.3.2024 v 19.30

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí zájemci o psychoanalýzu
srdečně vás zveme na přednášku

Ivy Andrejsové

Dobro došli? Nebo se raději “vrátit zpátky za přesladkou vůní?”,

která se bude konat 7.3.2024 v 19.30 v sídle ČPS (Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín). Diskutující bude PhDr. Roman Telerovský. Účastnit se je možné také online prostřednictvím ZOOM.

Od prvních chvil vypuzení – sebevypuzení – do světa je dítě místem sváru tenze k nekonečnému návratu do zaobaleného temna kontinuity a touhy po diskontinuitě v bytí. Aby z hlubin neznáma „dobře přišlo“, potřebuje být uvítané do světa Druhého, v němž touha rodičů, blízkých lidí bude touhou po jeho vlastním životě, cestách a vztazích, kam jej oni doprovodí a někde už mu mávají ze stále se zvětšující dáli. Láska k dítěti je „bytí zde“ i „nesplynutí“, je postupnou des-identifikací, vydělováním se. „Dobře uvítané dítě“ je bytost stávající se druhým, jiným; je nálezem i ztrátou. Jméno, jaké mu rodiče dají, je prvním zápisem, prvním signifikantem.
Když přicházím a jsem pojmenován, osloven, jsem uznán ve své existenci a když pak mluvím k druhému, v mé řeči k němu znovu-objevuji svoji tvář. Od-cizení sebe, des-identifikace je budoucností bytí subjektu i psychoanalýzy.

Jde o součást pravidlného cyklu odborných setkání pořádaných Českou psychoanalytickou společností.
Setkání probíhají každý 1. čtvrtek v měsíci v 19:30 v sídle ČPS (Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín), pokud není uvedeno jinak. Účastnit se je možné také online prostřednictvím ZOOM.

Pro rok 2024 bylo zvoleno téma Nevítané dítě (láska, smrt, fragmentace, kreativita).
„Nevítané dítě“ je odkazem na Ferencziho článek “The Unwelcome Child and His Death Instinct“, ale téma nabízíme v jeho širším přeneseném významu – jako cokoli, co je v psychoanalýze nebo životě vypuzované, nepřijímané, odmítané: některé psychické stavy, afekty, objekty, fantazie, myšlenky, řeč či citová hnutí ve vztahu k sobě a druhým. Láska, smrt, fragmentace a kreativita jako podtitul cyklu má za cíl autory příspěvků inspirovat – předpokládáme, že jde o pojmenování, která nachází svůj konkrétní výraz v každodenní psychoanalytické praxi a je obecnou součástí lidské zkušenosti.

S přátelským pozdravem
Rada ČPS