Psychodynamická analýza diskursu – fenomény hraničního pásma

Webinář s Dr. Odile Husain

Termín: 3.–4. června 2022

Psychodynamická analýza diskursu – fenomény hraničního pásma

Zveme vás na webinář s Dr.Odile Husain, přední představitelkou Laussanské školy psychodynamické analýzy diskursu v projektivních metodách a spoluautorkou knihy Zvláštní fenomény v Rorschachově metodě. Předmětem webinářů bude analýza diskurzivních fenoménů projevujících se v Rorschachově metodě a v Tematickém apercepčním testu u pacientů s hraniční organizací osobnosti. Lausannská škola se opírá zejména o strukturální analýzu osobnosti v pojetí Jeana Bergereta v kombinaci s piagetovskou koncepcí výstavby myšlení a sémiotickou citlivostí na jazykové projevy osobnostní dynamiky v diskursu pacientů.

Webinář proběhne online, v angličtině, 3. – 4. června 2022, oba dny od 14:00 do 18:00.

Přihlášky: do 14. května na adrese marek.macak()csrap.cz.
Cena: 5 500 Kč
Informace k platbě dostanete po potvrzení vašeho zařazení do webináře z naší strany (zbývá už pouze několik volných míst).