Robi Friedman, PhD.: Teorie vztahových poruch a její přínos (nejen) pro skupinovou psychoterapii II. a III.

Termín: 22. 11. a 13.12. 2021, 19.00-20.30
Místo: Online

ČSPAP Vás srdečně zve na přednášky

Robi Friedmana, PhD.

Teorie vztahových poruch a její přínos pro (nejen) skupinovou psychoterapii II. a III.

Přednášky budou simultánně tlumočeny do češtiny.

Trpíme v důsledku svých individuálních patologií nebo patologiemi našich vztahů? Jak optimálně indikovat k psychoterapii? Kde ve skupině hledat poruchy?

Během našeho prvního (zářijového) setkání jsme společně hovořili o chápání psychopatologie v intencích poruchy vztahu spíše než individuálního problému. Měli jsme příležitost se seznámit se čtyřmi vztahovými poruchami: vztahovou poruchu nedostatečnosti (chronický vztah mezi slabým jedincem, např. úzkostným nebo depresivním, a jeho pomocníky), vztahovou poruchou vyloučení (chronický vztah mezi odmítajícími, obětním beránkem a nečinnými pozorovateli), (chronickou) sobeckou/sebepopírající vztahovou poruchou a vztahovou poruchou marginalizace (kde jsou pevně dány centrum i okraj společnosti a nejsou vzájemně prostupné). Existují další vztahové poruchy, jichž jsme se dotknuli. Znalost těchto vztahových poruch může být využita nejen pro vylepšení našeho systému indikací pro optimální terapii, ale také přímo v naší terapeutické práci. Povědomí o teorii vztahových poruch Robiho Friedmana nám může pomoci lépe rozpoznat, jaký terapeutický setting je pro kterého pacienta nejlepší (individuální/párová/rodinná/skupinová terapie) a více si všímat, že často neléčíme jen trpícího člověka, ale léčíme i ty, kdo k jeho utrpení přispívají. Léčíme tedy jejich vztah.

Abychom těmto teoretickým konceptům porozuměli lépe v praxi, budeme v dalších dvou setkáních pracovat s praktickými ukázkami ze skupin (stejný přístup lze aplikovat i na individuální terapii) a budeme o nich diskutovat na pozadí relevantní teorie. Prosíme proto účastníky, aby si připravili kazuistické zlomky, v každém semináři probereme nejspíše dva (neslibujeme, že se nám podaří pokaždé prodiskutovat oba).

Tento inovativní pohled nám rovněž usnadní přemýšlet o vztahovém kontextu skupinové analýzy a lépe chápat zdraví ve vztazích. Namísto obvyklého přemýšlení o patologii se pokusíme hovořit o zdraví: tedy o tom, jak vztahy udržet zdravé a/nebo jak vztahové poruchy transformovat do vztahového zdraví.

Přednášky jsou určeny pro skupinové, rodinné i individuální terapeuty a ostatní odborníky z pomáhajících profesí (sociální pracovníci, učitelé apod).

Webináře budou probíhat přes ZOOM. Účastníci si v rámci aplikace zoom budou moci zvolit český nebo anglický „kanál”.

Robi Friedman, PhD.
Robi Friedman, PhD. je klinický psycholog a skupinový analytik v soukromé praxi ve městě Haifa, Izrael.  Působil jako prezident Group Analytic Society International (GASI), byl jedním z přednášejících prestižní Foulkes Lecture (41. Foulkes Lecture, Londýn, 2018) a je spoluzakladatelem izraelského Institutu pro skupinovou analýzu. Je autorem knihy Dreamtelling, Relations Disorders and Large Groups. (2019, Routledge, London). S izraelskou psycholožkou Yael Doron napsal knihu Group Analysis in the Land of Milk and Honey (2017, Karnac, London).

Poplatek: 500 Kč za každou přednášku
Organizace: Denisa Schücková
Případné dotazy posílejte prosím na e-mail denisa.schuckova()gmail.com.