Robi Friedman, PhD.: Teorie vztahových poruch a její přínos pro skupinovou psychoterapii

Termín: 27. září 2021, 19.00-20.30
Místo: Online

ČSPAP Vás srdečně zve na přednášku

Robi Friedmana, PhD.

Teorie vztahových poruch a její přínos pro skupinovou psychoterapii

Přednáška bude simultánně tlumočena do češtiny.

Trpíme v důsledku svých individuálních patologií nebo patologiemi našich vztahů?  Jak optimálně indikovat ke skupinové psychoterapii? Na co se zaměřit při vstupních diagnostických rozhovorech do (skupinové) terapie a nač se zaměřit při práci se skupinovou dynamikou?

Psychopatologii lze rozumět jako osobní a individuální záležitosti (např. někdo je depresivní), ale můžeme ji také chápat jako vztahovou poruchu. S. H. Foulkes se domníval, že bychom neměli hledat poruchu v jedinci, ale ve vztazích. Robi Friedman navázal na toto Foulkesovo uvažování a na základě výzkumu ve skupinách definoval čtyři dysfunkční vztahové vzorce.

V jeho přednášce budeme z úhlu tohoto inovativního pohledu hovořit o tom, do jaké míry lze poruchy definovat na základě vztahů, jak teorie vztahových poruch ovlivňuje náš pohled na individuální a skupinovou psychoterapii a co znamená zaměřovat se v naší práci na spojení a nikoli jen na jedince nebo skupinu jako celek.  Budeme hovořit také o dalších aspektech tohoto teoretického rámce: jak nám může pomoci zvolit optimální léčbu? Jaký je vztah mezi poruchou a načasováním jejího nástupu? Nakonec se podíváme na další vývoj teorie vztahových poruch.

Přednáška je určena pro skupinové, rodinné i individuální terapeuty a ostatní odborníky z pomáhajících profesí (sociální pracovníci, učitelé apod).

Webinář bude probíhat přes ZOOM. Účastníci si v rámci aplikace zoom budou moci zvolit český nebo anglický „kanál”.

Robi Friedman, PhD.
Robi Friedman, PhD. je klinický psycholog a skupinový analytik v soukromé praxi ve městě Haifa, Izrael.  Působil jako prezident Group Analytic Society International (GASI), byl jedním z přednášejících prestižní Foulkes Lecture (41. Foulkes Lecture, Londýn, 2018) a je spoluzakladatelem izraelského Institutu pro skupinovou analýzu. Je autorem knihy Dreamtelling, Relations Disorders and Large Groups. (2019, Routledge, London). S izraelskou psycholožkou Yael Doron napsal knihu Group Analysis in the Land of Milk and Honey (2017, Karnac, London).

Poplatek: 500 Kč
Organizace: Denisa Schücková
Případné dotazy posílejte prosím na e-mail denisa.schuckova()gmail.com.