Vztahovost – přemostění mezi psychoanalýzou a skupinovou analýzou. Seminář Uri Levina (Izrael)

Termín: 11. ledna 2020
Místo: Marianeum, Máchova 7, Praha 2

ČSPAP Vás srdečně zve na jednodenní seminář

Uri Levina z Izraele

VZTAHOVOST – PŘEMOSTĚNÍ MEZI PSYCHOANALÝZOU A SKUPINOVOU ANALÝZOU

Seminář bude tlumočen do češtiny.

O čem je seminář?
Na semináři prozkoumáme aspekty vztahovosti z pohledu psychoanalýzy a skupinové analýzy; blíže se seznámíme s u nás zatím často nejasným, leckdy kontroverzním tématem kombinované terapie (současně probíhající individuální a skupinové terapie); a prohloubíme naše porozumění odehrání a sebeodhalení — vztahovým konceptům, které tvoří oporu naší vztahové práce s pacienty a skupinami. Diskutovat budeme o teoretických otázkách i praktických aspektech této práce.

Vztahová psychoanalýza byla založena v 80. letech minulého století jako pokus o integraci interpersonálního přístupu a myšlenek britské teorie objektních vztahů. Vztahoví analytici tvrdí, že osobnost se rodí z matrice raných formativních vztahů s rodiči a dalšími osobami. Filozoficky je vztahová psychoanalýza blízce propojena se sociálním konstruktivismem.

Zdá se, že skupinová analýza tato přesvědčení o povaze základu psýché a o propojenosti lidských myslí sdílí. V jistém slova smyslu lze Foulkese, zakládajícího otce skupinové analýzy v Británii, považovat za průkopníka vztahových přístupů. Foulkesova myšlenka, že skupinový terapeut (konduktor) je také účastníkem skupiny a je proto vystaven stejným skupinovým procesům, je základním pojítkem mezi skupinovou analýzou a vztahovým myšlením. Tato myšlenka byla vyslovena dlouho předtím, než se začala svým chápáním přenosu a protipřenosu odlišovat vztahová psychoanalýza od klasické psychoanalýzy.


Uri Levin
je klinický psycholog, skupinový analytik a konzultant organizací. Je členem představenstva EFPP (Evropská federace pro psychoanalytickou psychoterapii); členem IIGA, GASi a IAGP. Přednáší na Univerzitě v Tel Avivu a superviduje individuální a skupinovou terapii. Pracuje převážně ve své soukromé praxi v Tel Avivu s jednotlivci, páry, skupinami a adolescenty.

 

Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů, lékařů a zdravotních sester a ohodnocena kredity Asociace klinických psychologů (AKP), České lékařské komory (ČLK) a České asociace sester (ČAS).

PROGRAM

Čas Téma Doporučená literatura (pošleme všem účastníkům emailem)
08:30 – 09:00 Registrace
09:00 – 10:30 Skupinová analýza a psychoanalýza: vztahové spojení Billow, R. M. (2017). Relational Group Psychotherapy: An Overview: Part I: Foundational Principles and Practices. Group Analysis, 50(1), 6–22.
Friedman, R. (2004). Disorders Heal Each Other in Group Analysis – A Relational Pathology perspective. Accessed at www.funzionegamma.edu
10:30 – 11:00 Přestávka (káva a malé občerstvení)  
11:00 – 12:30 Mohou dva kráčet bok po boku? Výhody a nevýhody kombinované individuální a skupinové terapie Alonso, A. and Rutan, S.J. (1990) ‘Common Dilemmas in Combined Individual and Group Treatment’, Group 14(1): 5–12.
Billow, R.M. (2009) ‘The Radical Nature of Combined Psychotherapy’, International Journal of Group Psychotherapy 59(1): 1–28.
12:30 – 14:00 Přestávka na oběd  
14:00 – 15:30 Prezentace kazuistiky: mnohočetné stavy Self v kombinované psychoterapii.
Komentovat budou dva čeští kolegové – individuální a skupinový analytik
Levin, U. (2017). The Many in the One: Multiple Self States in Combined Psychotherapy. Group Analysis, 50(2): 190-202.
15:30 – 16:00 Přestávka (káva a malé občerstvení)  
16:00 – 17:30 Můžeme se schovat?: Odehrání a sebeodhalení v terapii. Grossmark, R. (2007). The Edge of Chaos.  Psychoanalytic Dialogues, 17(4): 479-499.
Werhaftig Aran, L. (2016) The Conductor’s Self-disclosure of Negative Countertransference in Group Analytic Psychotherapy. Group Analysis, 49(4): 385-397.
17:30 – 18:00 Diskuse a rozloučení

 

Poplatek
Do 30. října 2019        – 1 500 Kč
Od 1. listopadu 2019  – 1 800 Kč
Poplatek zahrnuje kávu a malé občerstvení o přestávkách.

Storno poplatky (v případě zrušení účasti):
do 30. 10.     300 Kč
do 30. 11.     500 Kč
od 1. 12.     1200 Kč
od 1. 1.       100% zaplacené částky

Přihlášky do naplnění kapacity.

Organizace: Denisa Schücková, Renata Herentinová, Pavla Hodková
Dotazy můžete zasílat Mgr. Renatě Herentinové na conf()cspap.cz