Setkání individuální sekce ČSPAP

9. 6. 2023

Vážení a milí kolegové, hostující, řádní i mimořádní členové individuální sekce ČSPAP!

Dlouho jsme se společně nepotkali. Proto bychom rádi vytvořili prostor pro setkání – otevřené diskusní fórum, kde by byl čas vzájemně si říct o svých potřebách, spokojenostech i nespokojenostech, debatovat, ptát se i komentovat…
Srdečně Vás zveme na setkání v pátek 9. června 18.00 – 19.45 do Maiselovy 15, Praha 1 (3. patro, zvoňte dole na zvonek Židovské muzeum Praha -vzdělávací oddělení).

Za tréninkový výbor individuální sekce ČSPAP
Veronika Čermáková