Specifický zážitkový výcvik pro práci s interpersonálními konflikty (především s páry a rodinami)

říjen 2018 – prosinec 2019

Vážené kolegyně a kolegové,
nabízíme Vám psychoanalyticky orientovaný zážitkový výcvik, jehož cílem je pomoci terapeutům, kteří pracují s interpersonáními konflikty, tedy především párovým a rodinným terapeutům. Přestože budeme pracovat ve skupině, nepůjde o obvyklou skupinovou terapii. Přestože se budeme zabývat také intrapsychickými konflikty a vnitřními internalizovanými objekty jednotlivců, nepůjde o individuální terapii ve skupině. Přestože budeme využívat techniky přehrávání různých konfliktních situací, nepůjde o psychodrama, nebo satirovské apod. aplikace. Za specifické umění párového a rodinného terapeuta považujeme především schopnost porozumění nevědomému propojení (link), které vzniká v přítomnosti zúčastněných lidí; práci s intersubjektivním nevědomím. K tomu patří schopnost vědomé selektivní identifikace s různými členy konfliktu tak, aby terapeut v tréninku získal schopnost pochopit a vyjádřit různá stanoviska každého člena konfliktní interakce. Budeme pomáhat s nevědomým linkem a nevědomými vztahovými přesvědčeními účastníků, která se realizují v jejich vztazích.

Výcvik začíná v říjnu 2018 a potrvá do prosince 2019, celkem tedy 27 tréninkových setkání, každá tréninková skupina v délce 90 min. s frekvencí 1x za 14 dní.
Plánujeme práci ve dvou malých paralelních skupinách (8-10 osob).
Skupiny povede Slavoj Titl a Lucie Lucká, Pavla Sokalská a David Holub.
1. skupina se bude scházet ve čtvrtek odpoledne (Pavla Sokalská a David Holub):
4.10, 18.10, 1.11, 15.11, 22.11, 13.12, – většinou 2. a 4. čtvrtek 17.00 – 18.30.
2. skupina se bude scházet v pátek večer (Slavoj Titl a Lucie Lucká):
19.10., 2.11., 23.11., 30.11., 14.12. – většinou 2.a 4. pátek 19.00 – 20.30.
Nikomu nemůžeme zaručit, do které skupiny bude zařazen. Hlavním kritériem bude fungování skupin!

Cena za blok 27 skupinových setkání (každé trvá 90 min) 13 500 Kč.

Závazné přihlášky přijímáme do 30. června 2018 na e-mail s.titl()seznam.cz nebo lucielucka()volny.cz.