Systematický výcvik v KIP

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii

otevírá

Systematický výcvik v KIP

ČSKIP otevře nový výcvikový běh na podzim roku 2020, jehož hlavní část bude probíhat v Praze, sebezkušenostní skupina mimo Prahu. Výcvik je akreditován pro práci ve zdravotnictví, ale uvítáme, když se do něj přihlásí i absolventi VŠ, kteří dosáhli v době zahájení výcviku věku 25 ti let a pracují, či hodlají pracovat v tzv. pomáhajících profesích. Pro ty, kteří se chtějí specializovat pro práci ve zdravotnictví, platí pro přijetí do výcviku podmínka absolvování magisterského studia jednooborové psychologie, či studia medicíny a zařazení do předatestační přípravy. Výcvik je rozplánován do pěti let. Součástí výcviku je absolvování sebezkušenostní skupiny.

Podrobné informace o výcviku najdete na www.cskip.cz/vycvik-v-kip/.

Podrobné informace o výcviku, včetně platebních podmínek a časového plánu výcviku najdete v informacích v PDF.