Teorie II. – Technika individuální a dětské psychoanalytické psychoterapie

Cyklus proběhne ve 14 blocích obvykle 3. sobotu v měsíci od září 2022 do prosince 2023 v Praze.
Cyklus je určen pro kandidáty výcviku ČSPAP, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí.

Data: vždy 3. sobota v měsíci, pokud nebude předem oznámeno jinak (viz rozvrh níže)
Místo: Knihovna V. Havla, Ostrovní 13, Praha 1
Časový rozvrh: 9.00 – 10.30, 10.45 – 12.15, 13.30 – 15.00, 15.15 – 16.45

Přednášet budou členové psychoanalytických společností (České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, České psychoanalytické společnosti). Součástí cyklu budou opět large group účastníků a členů ČSPAP (termíny upřesníme).
Cyklus Teorie II. je zařazen do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů a lékařů a o ohodnocení kredity Asociace klinických psychologů (AKP) i České lékařské komory (ČLK).

Případné změny programu budou včas oznámeny a najdete je v rozvrhu.

Doporučujeme účastníkům klinickou zkušenost s pacienty.

Cena:
A) Členové/kandidáti ČSPAP:
Jednotlivý blok      800,- Kč
Celý cyklus         11 200,- Kč
Kandidáti výcviku ČSPAP, kteří dosud neabsolvovali teoretické vzdělávání, hradí celý cyklus.
V případě absence se poměrná částka nevrací.
B) Externí zájemci:
Jednotlivý blok 1 200,- Kč
Celý cyklus         13 600,- Kč
V případě absence se poměrná částka nevrací.
C) Externí zájemci s poskytnutou slevou (účastníci výcviku PPF-PVŠPS, studenti VŠ, rodiče na rodičovské dovolené a důchodci):
Celý cyklus         11 400,- Kč
V případě absence se poměrná částka nevrací.

Platba:
Po přihlášení Vám zašleme fakturu s fakturačními údaji (čís. účtu, VS, datum splatnosti atd.)
Přímou platbu na účet ČSPAP bez předchozího doručení faktury neakceptujeme!!!

Podmínky absolvování teoretického vzdělávání dle výcvikových pravidel ČSPAP:
K absolvování teoretického vzdělávání je zapotřebí zaprvé osmdesáti pěti procentní účast na přednáškách a zadruhé předložení seminární práce na zvolené téma tréninkovému výboru příslušné sekce do dvou let od ukončení seminářů (Teorie I a Teorie II).  Prezenci potvrzuje paní sekretářka do Indexu ČSPAP.

Program nejbližších bloků:

       2. Pozice terapeuta v psychoanalytické psychoterapii                                       15. října 2022
1. Základní postoje terapeuta v psychoanalytické psychoterapii. Neutralita, abstinence, anonymita.

2 hod/ MUDr. D. Holubová
2. Vzájemnost a asymetrie, sebeodhalování terapeuta, legitimní gratifikace potřeb terapeuta i pacienta (vztahový přístup)
2 hod/ MUDr. D. Holubová
3. Modality psychoanalytických psychoterapií – (dlouhodobá psychoterapie směřující ke změně osobnosti, krátká, fokální, suportivní, krizová intervence … Intenzita výcviku a terapie, frekvence sesí, sedící a ležící pacient)
2 hod / MUDr. P. Klimpl, CSc.
4. Psychoanalytická psychoterapie v rámci týmu, nevědomá spojenectví. Hrazení psychoterapie pacientem. Práce s vlivem třetí strany na průběh psychoterapie (zdravotní pojišťovna, rodinní příslušníci, kolegové apod.)
2 hod / Doc. PhDr.Jana Kocourková

        3. Základní pravidla a technika práce s pacientovým materiálem      POZOR – 4. SOBOTA V MĚSÍCI!         26. listopadu 2022
1. Analýza snů

2 hod / PhDr. S. Titl
2. Hledání terapeutické hypotézy
2 hod / PhDr. S. Titl
3. Zrcadlení, holding, interpretace, terapeutický vztah
2 hod / MUDr. I. Růžičková
4. Věřící pacient v psychoanalytické praxi
2 hod / PhDr. Mirka Chmelíčková