Teorie II. – Technika individuální a dětské psychoanalytické psychoterapie

Cyklus proběhne ve 14 blocích obvykle 3. sobotu v měsíci od září 2019 do prosince 2020 v Praze.
Cyklus je určen pro kandidáty výcviku ČSPAP, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí.

Data: vždy 3. sobota v měsíci, pokud nebude předem oznámeno jinak (viz rozvrh níže)
Místo: Knihovna V. Havla, Ostrovní 13, Praha 1
Časový rozvrh: 9.00 – 10.30, 10.45 – 12.15, 13.30 – 15.00, 15.15 – 16.45

Přednášet budou členové psychoanalytických společností (České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, České psychoanalytické společnosti). Součástí cyklu budou opět large group účastníků a členů ČSPAP (termíny upřesníme).
V případě dostatečného počtu zájemců bude po Teorii II. následovat cyklus Teorie III. – Teorie a technika dětské psychoanalytické psychoterapie.
Cyklus Teorie II. je zařazen do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů a lékařů a o ohodnocení kredity Asociace klinických psychologů (AKP) i České lékařské komory (ČLK).

Případné změny programu budou včas oznámeny a najdete je v rozvrhu.

Doporučujeme účastníkům klinickou zkušenost s pacienty.

Program na nejbližší termíny přednášek:

VIII. Průběh psychoanalytické psychoterapie   19. září 2020
1., 2. Proces psychoanalytické psychoterapie – jeho fáze a průběh (zahájení, „bezčasovost“ střední fáze, preterminace a terminace, terminační kritéria u různých typů pacientů; postterapeutická fáze, follow-up visit); přerušování a přerušení terapie, změny terapeutů, závislost na přenosu, odstoupení od kontraktu – obě strany)
4 hod/ MUDr. P. Klimpl, CSc.
3. Oidipský komplex v terapeutické praxi
2 hod/ MUDr. I. Růžičková
4. Fenomény mimo rámec sese v procesu psychoanalytické psychoterapie (nemoc, těhotenství, stěhování, situace „na schodech“ svádění a agování mimo rámec terapie.
2 hod/ PhDr. V. Čermáková

 IX. Psychoanalytická psychoterapie různých typů pacientů I    17. října 2020
1. Víra a věřící pacient
2 hod / PhDr. M. Chmelíčková
2. Depresivní a masochistický pacient
2 hod / PhDr. S. Titl
3. Hraniční pacient
2 hod / PhDr. S. Titl
4. Sebepoškozující a suicidální pacient
2 hod/ MUDr. P. Klimpl, CSc.

Cena:
A) Členové/kandidáti ČSPAP:
Jednotlivý blok      800,- Kč
Celý cyklus         11 200,- Kč
Kandidáti výcviku ČSPAP, kteří dosud neabsolvovali teoretické vzdělávání, hradí celý cyklus.
V případě absence se poměrná částka nevrací.
B) Externí zájemci:
Jednotlivý blok 1 200,- Kč
Celý cyklus         13 600,- Kč
V případě absence se poměrná částka nevrací.
C) Externí zájemci s poskytnutou slevou (účastníci výcviku PPF-PVŠPS, studenti VŠ, rodiče na rodičovské dovolené a důchodci):
Celý cyklus         11 400,- Kč
V případě absence se poměrná částka nevrací.

Platba:
Po přihlášení Vám zašleme fakturu s fakturačními údaji (čís. účtu, VS, datum splatnosti atd.)
Přímou platbu na účet ČSPAP bez předchozího doručení faktury neakceptujeme!!!

Podmínky absolvování teoretického vzdělávání dle výcvikových pravidel ČSPAP:
K absolvování teoretického vzdělávání je zapotřebí zaprvé osmdesáti pěti procentní účast na přednáškách a zadruhé předložení seminární práce na zvolené téma tréninkovému výboru příslušné sekce do dvou let od ukončení seminářů (Teorie I a Teorie II).  Prezenci potvrzuje paní sekretářka do Indexu ČSPAP.