Teorie II. – Techniky skupinové analýzy a psychoanalytické psychoterapie

Cyklus proběhne v 10 blocích obvykle 2. sobotu v měsíci od ledna do prosince 2023 v Praze.
Cyklus je určen pro kandidáty výcviku ČSPAP, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí.

Data: vždy 2. sobota v měsíci, pokud nebude předem oznámeno jinak (viz rozvrh níže)
Místo: Centrum SETKÁNÍ, Emauzské opatství, Vyšehradská 49, Praha 2
Vejdete hlavním vchodem/ vjezdem do areálu z ul. Vyšehradská. (Vjezd autem až k nám ani parkování v areálu nejsou možné. Parkovat doporučujeme v ulici Pod Slovany, kde jsou smíšené zóny, o víkendu prázdné.) Pokračujete dlážděnou silničkou nejdříve rovně, vzadu se stáčí vlevo, kolem kostela a průjezdem do dvora zadního traktu. Tam jsme 1.vchod vpravo v úrovni země. Zvoňte na SETKÁNÍ místnost č. 11, PhDr. Michaela Hapalová.
Časový rozvrh: 9.00 – 10.30, 10.45 – 12.15, 13.45 – 15.15, 15.30 – 17.00

Přednášet budou členové skupinové sekce ČSPAP a naši hosté.
Cyklus Teorie II. bude zařazen do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů a v případě většího zájmu také lékařů a ohodnocen kredity.

Případné změny programu budou včas oznámeny a najdete je v rozvrhu.

Samostatnou částí Teorie II pro kandidáty výcviku je pravidelná konference Jarní skupinové dny, která proběhne znovu v r. 2024. Konference není zahrnutá v přihlášce ani ceně přednáškového cyklu. Ostatním účastníkům přednášek doporučujeme tuto převážně zážitkovou skupinovou akci také.

Doporučujeme účastníkům předchozí zkušenost skupinové terapeutické práce.

Cena:
A) Členové/kandidáti ČSPAP:
Jednotlivý blok    1 200,- Kč (mimo skupinový výcvik)
Celý cyklus         11 000,- Kč
Kandidáti skupinové sekce, kteří dosud neabsolvovali teoretické vzdělávání, hradí celý cyklus.
V případě absence se poměrná částka nevrací.
B) Externí zájemci:
Jednotlivý blok    1 400,- Kč
Celý cyklus         13 000,- Kč
V případě absence se poměrná částka nevrací.
Při obsazené kapacitě sálu budeme preferovat přihlášené na celý cyklus.

Platba:
Po přihlášení Vám zašleme fakturu s fakturačními údaji (čís. účtu, VS, datum splatnosti atd.)
Přímou platbu na účet ČSPAP bez předchozího doručení faktury neakceptujeme!!!

Podmínky absolvování teoretického vzdělávání dle výcvikových pravidel ČSPAP:
K absolvování teoretického vzdělávání je zapotřebí zaprvé osmdesáti pěti procentní účast na přednáškách a zadruhé předložení seminární práce na zvolené téma tréninkovému výboru příslušné sekce do dvou let od ukončení seminářů (Teorie I a Teorie II).  Prezenci potvrzuje paní sekretářka do Indexu ČSPAP.

Přihlášení:  Kapacita je naplněná.

Těšíme se na Vaši účast!

Za skupinovou sekci
Mgr. Daniela Saifrtová, vedoucí skupinové sekce ČSPAP
MUDr. Dana Holubová, koordinátor skupinové teorie

Program nejbližších bloků:

    10. blok 9.12.2023
1. Skupiny s neurotickými pacienty

2h; J. Kuchař
2. Kazuistický seminář
2h; K. Vondrouš
3. Dětské a adolescentní skupiny
3h; I. Růžičková a a J. Lesák-Krištofová
4. Závěrečná diskusní skupina
1h