Teorie II. – Techniky skupinové analýzy a psychoanalytické psychoterapie

Cyklus proběhne v 10 blocích obvykle 2. sobotu v měsíci od ledna do prosince 2023 v Praze.
Cyklus je určen pro kandidáty výcviku ČSPAP, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí.

Data: vždy 2. sobota v měsíci, pokud nebude předem oznámeno jinak (viz rozvrh níže)
Místo: bude upřesněno podle počtu účastníků, Praha
Časový rozvrh: 9.00 – 10.30, 10.45 – 12.15, 13.30 – 15.00, 15.15 – 16.45

Přednášet budou členové skupinové sekce ČSPAP a naši hosté.
Cyklus Teorie II. bude zařazen do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů a v případě většího zájmu také lékařů a ohodnocen kredity.

Případné změny programu budou včas oznámeny a najdete je v rozvrhu.

Samostatnou částí Teorie II pro kandidáty výcviku je pravidelná konference Jarní skupinové dny, která proběhne znovu v r. 2024. Konference není zahrnutá v přihlášce ani ceně přednáškového cyklu. Ostatním účastníkům přednášek doporučujeme tuto převážně zážitkovou skupinovou akci také.

Doporučujeme účastníkům předchozí zkušenost skupinové terapeutické práce.

Cena:
A) Členové/kandidáti ČSPAP:
Jednotlivý blok    1 200,- Kč (mimo skupinový výcvik)
Celý cyklus         11 000,- Kč
Kandidáti skupinové sekce, kteří dosud neabsolvovali teoretické vzdělávání, hradí celý cyklus.
V případě absence se poměrná částka nevrací.
B) Externí zájemci:
Jednotlivý blok    1 400,- Kč
Celý cyklus         13 000,- Kč
V případě absence se poměrná částka nevrací.
Při obsazené kapacitě sálu budeme preferovat přihlášené na celý cyklus.

Platba:
Po přihlášení Vám zašleme fakturu s fakturačními údaji (čís. účtu, VS, datum splatnosti atd.)
Přímou platbu na účet ČSPAP bez předchozího doručení faktury neakceptujeme!!!

Podmínky absolvování teoretického vzdělávání dle výcvikových pravidel ČSPAP:
K absolvování teoretického vzdělávání je zapotřebí zaprvé osmdesáti pěti procentní účast na přednáškách a zadruhé předložení seminární práce na zvolené téma tréninkovému výboru příslušné sekce do dvou let od ukončení seminářů (Teorie I a Teorie II).  Prezenci potvrzuje paní sekretářka do Indexu ČSPAP.

Přihlášení:  prosíme využijte formulář v odkazu níže do 31/10/2022 z důvodu zajištění sálu. Při pozdějším přihlášení bude kapacita omezená.

Těšíme se na Vaši účast!

Za skupinovou sekci
Mgr. Daniela Saifrtová, vedoucí skupinové sekce ČSPAP
MUDr. Dana Holubová, koordinátor skupinové teorie