Teorie skupinové a komunitní psychoterapie

Pražská vysoká škola psychosociálních studií
Pražská psychoterapeutická fakulta

zve kolegy, kteří se zajímají o skupinu a skupinovou psychoterapii a účastníky psychodynamických výcviků PPF-PVŠPS na cyklus přednášek. Přednášky proběhnou v 9 blocích obvykle 1. nebo 2. sobotu (neděli) v měsíci od září 2019 do května 2020. Přednášet budou psychodynamicky zaměření odborníci (členové psychoanalytických společností a další odborníci). Změna programu vyhrazena. Přednášky jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů a lékařů a ohodnoceny kredity Asociace klinických psychologů (AKP) a České lékařské komory (ČLK).

Místo konání: FAMU, Smetanovo Nábřeží 2, Praha 1 (místnost č. 107, 1. patro)

Časový rozvrh:
Většinou 1. nebo 2. sobota (neděle) v měsíci, 9.00 -16.45 hod.
1. přednáška: 9.00 – 10.30
2. přednáška: 10.45 – 12.15
3. přednáška: 13.30 – 15.00
4. přednáška: 15.15 – 16.45

Podrobnosti k jednotlivým blokům najdete zde.

Rozvrh:

 1. Historický vývoj a modely práce se skupinou neděle 8. září 2019
  (Bion, Foulkes, Yalom, komunita jako léčebné společenství – Jones, SUR, Kratochvíl, Růžička, Kalina) Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
 1. Yalomovo pojetí práce se skupinou sobota 12. října 2019
  (účinné faktory, interpersonální učení, role terapeuta ve skupině, práce „tady a teď“…)
  PhDr. Martin Hajný, Ph.D.
 1. Specifika individuální psychoterapie sobota   9. listopadu 2019
  MUDr. Dana Holubová
 1. Vznik, fáze vývoje a ukončování skupiny sobota 7. prosince 2019
  (výběr klientů, indikace a kontraindikace, sestavování skupiny, příprava na skupinu, fáze vývoje skupiny a ukončování, pravidla skupiny, placení, kombinování terapií a další praktické otázky)
  PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.
 1. Využití technik v rámci skupinové terapie neděle 12. ledna 2020
  1.Neverbální techniky PhDr. Veronika Čermáková
  2. Práce s tělem a pohybem MUDr. Radana Syrovátková
  3. Sociálně psychologické hry PhDr. Oswald Schorm
  4.
  Arteterapie
 1. Dynamika skupinového dění: vztahy a procesy ve skupině sobota 8. února 2020
  (přenos, protipřenos, sociální role ve skupině, interpersonální konflikt, odpor-obrany-agování, somatizace, konstruktivní a destruktivní síly ve skupině)
  PhDr. Martin Hajný, Ph.D.
 1. Specifické formy skupinové psychoterapie sobota 3. října 2020 ONLINE
  1. Skupinová práce s dětmi a mládeží Mgr. Jan Kulhánek
  2. Skupinová práce se závislými MUDr. Petr Zahradník
  3. Skupinová práce s pacienty s psychózou Mgr. Denisa Schücková
  4. Skupinová práce s pacienty s poruchou osobnosti Mgr. Lenka Zajícová 
 1. Problémoví členové skupiny, problematické situace ve skupině sobota 7. listopadu 2020
  PhDr. Martin Hajný, Ph.D., PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.
 1. Jaký smysl má psychoterapeutické vzdělání sobota 5. prosince 2020
  (proč máme vůbec výcvik, jakým způsobem se ve výcviku učíme, etika terapeutické práce a vztahů terapeuta s členy skupiny (abstinence, neutralita, anonymita))
  PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.

Cena:
A) Frekventanti výcviku PPF-PVŠPS a PVŠPS:
celý cyklus                             7 200,- Kč
V případě absence se poměrná částka nevrací.

B) Další zájemci:
jednotlivý blok                      1 200,- Kč
celý cyklus                           9 000,- Kč
V případě absence se poměrná částka nevrací.

C) Další zájemci s poskytnutou slevou (členové ČSPAP, posluchači PPF, studenti VŠ, rodiče na RD, invalidní důchodci, důchodci):
jednotlivý blok                      1 000,- Kč
celý cyklus                           7 400,- Kč
V případě absence se poměrná částka nevrací.

Přihlášení:
Pošlete prosím níže přiloženou přihlášku na e-mail vycvik()pvsps.cz, nebo do e-mailu napište údaje v ní uvedené (Jméno, telefon, fakturační adresu (pokud potřebujete fakturu), údaje o zaplacení, do které skupiny zájemců patříte (případně přiložte doklad pro slevu – pouze další zájemci se slevou)).

Přihlášky a platby do naplnění kapacity, nejpozději do 7. 9. 2019.

Platba:
Číslo účtu:
3017104504/0600
Variabilní symbol: 7919
Specifický symbol: telefonní číslo
Prosím nezapomeňte uvést variabilní a specifický symbol

Pokud chcete přijít pouze na jednotlivý blok (den), přihlaste se prosím předem na e-mail vycvik()pvsps.cz, a uveďte své telefonní číslo a použijte ho jako specifický symbol, dostanete variabilní symbol pro platbu nebo můžete zaplatit na místě.

Dotazy: vycvik()pvsps.cz
Dotazy ohledně platby, faktury: spravni()pvsps.cz

Případné změny programu budou uvedeny na https://www.pvsps.cz/seminare-a-vycviky/psychodynamicky-vycvik/teorie-skupinove-a-komunitni-psychoterapie/.

Na setkání se těší
PhDr. Hana Drábková a PhDr. Jiří Jakubů, PhD.
Za výcvikový výbor psychodynamického výcviku