Valná hromada ČSPAP

Vážení a milé hostující členky a členové ČSPAP,
Zdravím Vás po horkém létě, které jste doufám ve zdraví přežili a chci Vám všem připomenout důležitou událost: Valnou hromadu ČSPAP, na kterou jsme Vás již zvali mailem 2.července 2020 – pro osvěžení paměti ji naleznete v příloze.
Valná hromada ČSPAP se bude konat v pátek 18. září od 17.00 do 18.00 hod na adrese Praha 2, Gorazdova ulice 8 (hned vedle metra B Palackého náměstí + všechny další spoje MHD tamtéž) – zvonek PhDr. S. Titl, třetí patro, výtah je v mezipatře.
Koordinační výbor ČSPAP otevře diskusi na téma pep web a jeho odebírání všemi členy ČSPAP, řádnými i hostujícími a s tím spojenými finančními závazky.
Prosím, přečtěte si názory a důvody ke kolektivnímu přihlášení se k odběru pep webu a přijďte diskutovat se svým názorem s ostatními řádnými a hostujícími členy ČSPAP, kteří, doufám, budou rovněž přítomni.
Protože je náš čas vymezen na jednu hodinu, prosím o dochvilnost i o jasný názor, s nímž přijdete.

Za koordinační výbor ČSPAP, který se na setkání s Vámi těší,
Lucie Lucká, koordinátor
lucielucka@volny.cz
728 837 868

Vážené a milé hostující a řádné členky a členové ČSPAP,
Věnujte, prosím, pozornost tomuto mailu: koordinační výbor ČSPAP Vás zve na Valnou hromadu naší Společnosti, která se uskuteční 18.září 2020 od 17.00 do 18.00 hod. na adrese Praha 2, Gorazdova ul.8, poblíž Palackého náměstí. (Zvonek PhDr. Slavoj Titl, 3.patro, výtah je v mezipatře). 20.září 2020 je posledním dnem, kdy má naše Společnost možnost přihlásit se jako celek ke (pro nás výhodnému) skupinovému předplatnému pep-webu (https://www.pep-web.org/) který je nejobsáhlejším souborem psychoanalytické literatury dosud dostupným.
Na shromážděních řádných členů ČSPAP jsme o registraci k předplatnému opakovaně rokovali a dospěli k názoru, že na schůzi řádných členů 18.9.2020, která bude následovat vzápětí po Valné hromadě, o něm budeme hlasovat. Chci věřit, že většinově budeme hlasovat pro. Přijďte všichni, kdo máte zájem diskutovat a/nebo položit jakoukoliv otázku týkající se pep-webu nebo dění v ČSPAP vůbec.
V případě kladného hlasování ve prospěch předplatného se pep-web stane povinnou součástí ročních členských poplatků (jako Revue) a navýšení pro hostující členy bude o 900 Kč a pro řádné o 1700 Kč. Níže naleznete vyjádření několika řádných členů ČSPAP o smysluplnosti pep-webu.
Za koordinační výbor Vás zdraví, hezké léto bez virů přeje a na setkání s Vámi se těší

Lucie Lucká, koordinátor ČSPAP
1.července 2020

Skupinové předplatné databáze psychoanalytické literatury má velký praktický význam pro všechny pokročilosti v našem oboru. Pro kandidáty a začátečníky přináší úplný obsah starších čísel Revue, a to bez dlouhého hledání. Pokročilí zájemci najdou prakticky cokoli, co v odborných časopisech vyšlo. Odpojení od tohoto zdroje informací a praktického i symbolického spojení se světem psychoanalýzy ve světě si neumím představit, protože by to znamenalo krok zpět. Možná je to pro mne tak významné spojení, protože si dobře pamatuji doby, kdy zahraniční literatura byla nedostupná. Podpořte proto svým postojem identitu naší komunity, která je neodmyslitelně spjata s psychonalýzou a jejím (často složitým a rozporuplným) vývojem.
Petr Klimpl

Pokud jde o můj osobní úderný názor, mohu za sebe říct, že PEPWEB nevyužívám pořád, nečtu ho pořád, ale má pro mě smysl občasně, když vyučuji, chci nějaké téma mladším kolegům vysvětlit z různých stran a zajímá mě, co si o tom kdy kdo myslel, tak je archiv neocenitelný a cítím tu pomoc, řada jiných směrů nemá takhle na jednom místě koncentrovanou literaturu téměř všeho, co se kdy napsalo. Mohu poslat pasáže kandidátům a studentům, kteří se na něco ptají nebo pracují na nějakém tématu. Myslím, že tím PEPWEB slouží jako outreach – přitáhnout zájem nových lidí o psychoanalýzu jako o disciplínu, která není mystická, dá se o ní uvažovat bohatě, rozmanitě a kontroverzně. Stejně tak vidím hluboký smysl pro mladší kolegy, kteří jsou v přípravě, mohou navíc využívat stále bohatší databázi Revue – českých textů.
Tedy souhrnem, za ty peníze (skupinového předplatného) hodně muziky, pro mě má archiv PEPWEB především smysl v předávání tradice analytického myšlení živým a nedogmatickým způsobem, pro ty, kteří učí i ty, kteří jsou ve výuce. I když je to jen několikrát do roka, za cenu 1740 Kč to stojí za to. Průběžně využívám pro sebe, když si nějaké téma promýšlím (teď například vnitřní setting a psychoanalytické kompetence) nebo potřebuji pro supervizi. V neposlední řadě PEPWEB učí, jak psát články, když průběžně čteme, a podporuje v psaní.
David Holub

Připojuji se k stanovisku Petra Klimpla. Přiznávám, že z lenosti, ale hlavně proto, že je z mého pohledu vlastně vyčerpávající. Snad bych jen výslovně podpořil, že možnost mít k dispozici PEP WEB je neocenitelná pomůcka pro vzdělávání v našich teoriích pro kandidáty i pro přednášející. Ale to dá asi rozum. A cena je přijatelná když uvážíme, že objednat si jedinou knihu ze zahraničí by stálo prakticky totéž co roční předplatné. A s neblaze proslulým současným “klasikem” – Dámy a pánové, kdo z vás to
má?!
Všechny zdravím
Luděk Vrba

Milé a vážené kolegyně a kolegové,
nemyslím, že bych našel lepší argumenty než David Holub a Petr Klimpl. Se všemi souhlasím. PEP WEB nepoužívám často, ale vím, že jej mám k dispozici a pokud jej potřebuji (k doplnění článku, zpracování přednášky), nikdy nezklame. Je pravda, že články s tématikou skupin se zde objevují v naprosté minoritě. Ale i pokud se pohybujeme převážně v této oblasti, potřebujeme přece společný fundament – ten zde najdeme spolehlivě. A ve shodě s Davidem Holubem mám za to, že četba odborných textů člověka také učí, jak sám zkoušet psát. Dobře si pamatuji na doby, kdy jsem se jako mladý zajímal o rock. Pokud se podařilo sehnat něco dobrého (což nebylo lehké), zažíval člověk pocity, které při dnešní dostupnosti veškeré hudby kdekoliv a kdykoliv už nelze pochopit. Ale to není důvod vracet se zpátky. Představa, že se složíme na jednoho dobrovolníka, který zaplatí drahé individuální předplatné a od něj budeme texty poté čerpat, mi připadá asi jako dávné kopírování původního vinylu na několikátý pásek či kazetu. Vlastně to ani není legální. Tedy snad slovy písně – “už se nechcem nikdy vracet tam, kde nám bylo mizerně”.
Zdravím
Petr Zahradník