Workshop technik – párová a rodinná terapie

Termín: sobota 9. listopadu 2019 9.00 – 17.00 hod
Místo konání: Praha
Workshop poskytne základní prožitky a vhledy do práce s páry a rodinami z pozice klienta i terapeuta.

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) a
výcvikový institut IPPART, s.r.o. sekce psychoanalytické párové a rodinné psychoterapie ČSPAP
nabízí všem kolegyním a kolegům a zájemcům o práci s páry a rodinami praktický workshop technik používaných v psychoanalytické párové a rodinné terapii.

Budeme cvičit především práci s protipřenosem, empatické naslouchání a techniku „Jestli vám dobře rozumím…“, tzv. zpomalování terapie, advokacii, poznávání „ústupků“, které dělají, tzv. propojování, atd.

Workshop je určen především účastníkům výcvikových kurzů IPPART, ale může být užitečný i jinak orientovaným párovým terapeutům, kteří chtějí rozvinout své dovednosti v párové a rodinné terapii.

Cena: 2 500 Kč

přesná adresa bude včas oznámena přihlášeným

Přihlášky a další informace na s.titl()seznam.cz

Na shledání s Vámi se těší Lucie Lucká a Slavoj Titl