Zážitkový trénink pro párové a rodinné terapeuty

IPPART s.r.o. a sekce pro párovou a rodinnou terapii ČSPAP

zajišťují 2. běh

 Zážitkový trénink pro párové a rodinné terapeuty

Vážené kolegyně a kolegové,

nabízíme Vám psychoanalyticky orientovaný zážitkový výcvik jehož cílem je pomoci terapeutům, kteří pracují s interpersonálními konflikty, tedy především párovým a rodinným terapeutům.

Přestože budeme pracovat ve skupině, nepůjde o obvyklou skupinovou terapii. Přestože se budeme zabývat také intrapsychickými konflikty a vnitřními internalizovanými objekty jednotlivců, nepůjde o individuální terapii ve skupině. Přestože budeme využívat techniky přehrávání různých konfliktních situací, nepůjde o psychodrama, nebo satirovské apod. aplikace.

Za specifické umění párového a rodinného terapeuta považujeme především schopnost porozumění nevědomému propojení (link), které vzniká v přítomnosti zúčastněných lidí; práci s intersubjektivním nevědomím. K tomu patří schopnost vědomé selektivní identifikace s různými členy konfliktu tak, aby terapeut v tréninku získal schopnost pochopit a vyjádřit různá stanoviska každého člena konfliktní interakce. Právě na to bude zaměřen náš skupinový zážitkový výcvik.

Výcvik je určen psychoterapeutům, kteří pracují s páry a rodinami. Mají ukončený sebezkušenostní výcvik a baví je přemýšlet psychodynamicky. Zajímá je hlubší porozumění vztahové dynamiky, její složitosti a proměnlivosti.

Skupinu o velikosti cca. 10 – 12 frekventantů povede Mgr. Pavla Sokalská (www.rodinnypsycholog.cz) a Mgr. Martin Magula (www.martinmagula.cz).

Výcvik začíná 23. března 2023 a potrvá do 14. prosince 2023, celkem tedy 21 tréninkových setkání, každá tréninková skupina v délce 90 min.

Cena za 21 skupinových setkání: 17 000 Kč,-

Přihlášky přijímáme do 23.2.2023 na e-maily (prosíme v kopii na všechny 3) s.titl()seznam.cz, martinmagula()gmail.com, pavla.sokalska()seznam.cz, před přijetím do skupiny proběhne krátký online pohovor u jednoho z lektorů.

Všechny informace najdete na www.ippart.cz.