SEKCE

Organizačně se nyní ČSPAP dělí do čtyř sekcí a dle Stanov je řízena koordinačním výborem,
který je volen shromážděním řádných členů.

Individuální sekce

Přejít

Skupinová sekce

Přejít

Dětská sekce

Přejít

Párová a rodinná

Přejít