Mezinárodní konference na téma SEPARACE

Pořádá dětská sekce ČSPAP

Mezinárodní konference na téma SEPARACE

Dětská sekce ČSPAP pořádá mezinárodní konferenci na téma SEPARACE 9. – 10. 10. 2021 v Praze. Konference navazuje na tradici mezinárodních konferencí pořádaných dětskou sekcí ČSPAP. Program tvoří tři bloky přednášek, v každém z bloků bude přednášet zahraniční host (Lydia Tischler, Martin Pavelka, Louise Allnutt). Diskuse následuje v malých uzavřených skupinách vedených přednášejícími a a terapeuty DS ČSPAP. Program a přihlášky zde.