ODBORNÉ AKCE POŘÁDANÉ ČSPAP

Teorie II. – Technika individuální a dětské psychoanalytické psychoterapie

Cyklus proběhne ve 14 blocích obvykle 3. sobotu v měsíci od září 2022 do prosince 2023...

Klinický supervizní seminář – dětská sekce

19.9.2022 Dětská sekce ČSPAP zve na KLINICKÝ SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ své řádné a hostující členy, kolegy...

Otevřený klinický supervizní seminář

3. 10. 2022 ČSPAP zve na OTEVŘENÝ KLINICKÝ SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ – projekt kontinuálně navazující na...

Seminář psychoanalytického myšlení

Termín: 10.10.2022 Kazuistika: bude oznámeno Komentář: bude oznámeno Sekce: skupinová Seminář se koná pravidelně druhé...

Konference Proč válka?

Termín: 11. – 12. 11. 2022 Redakční rada Revue Vás zve na konferenci „Proč válka?“...

Akreditovaný psychoterapeutický výcvik skupinové psychoanalytické psychoterapie

Během roku 2022 otevíráme novou výcvikovou skupinu vedenou Mgr. Denisou Schückovou. S ohledem na epidemiologickou situaci...

Supervizní skupina

Skupinová sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii otevírá novou Supervizní skupinu Je určena kandidátům skupinové...