Poděkování za dary pro Revue

Poděkování za dary pro Revue

Časopis Revue a ČSPAP děkují za osobní finanční podporu pro časopis Revue PhDr. Markétě Kavale a Mgr. Barboře Wenigové. Jejich iniciativy si velmi vážíme.

Koordinační výbor ČSPAP a redakční rada Revue