Přihláška na Mezinárodní konference na téma separace

9. – 10. října 2021

Poplatek zahrnuje: účastnický poplatek a drobné občerstvení mezi přednáškami.

Storno poplatky (v případě zrušení účasti):
do 31. 8. 2021 200 Kč
do 19. 9. 2021 500 Kč
od 20. 9. 2021 100 % úhrady.

Po obdržení přihlášky Vám zašleme fakturu. Při platbě prosím uveďte jako variabilní symbol číslo faktury.

V případě potíží můžete psát na e-mail secretary()cspap.cz.