Přihláška na přednášku Haima Weinberga Vztahové přístupy a skupinová analýza


Cena 500 Kč

Po obdržení přihlášky Vám zašleme fakturu. Při platbě prosím uveďte jako variabilní symbol číslo faktury.

V případě potíží můžete psát na e-mail secretary()cspap.cz