Přihláška na Teorii II. – Technika individuální a dětské psychoanalytické psychoterapie

* účastník výcviku PPF-PVŠPS, student denního studia do 26 let, rodič na rodičovské dovolené, důchodce
** napište prosím do poznámky datum bloku, na který se hlásíte

Pokud nejste členem ČSPAP, vyplňte prosím následující údaje:

Po obdržení přihlášky Vám zašleme fakturu. Při platbě prosím uveďte jako variabilní symbol číslo faktury.

V případě potíží můžete psát na e-mail secretary()cspap.cz