Důvěra v nevědomí. Zkušenost psychoanalýzy z obou stran pohovky.

Marcus, D. M.

Informace

Autor Marcus, D. M.
Vydal Praha: Portál 2011

Anotace

Ojedinělá zpráva o psychoanalýze, kterou společně sepsala pacientka s analytikem. Obsah knihy je pokusem vyjádřit podstatu zkušenosti psychoanalýzy z pohledu obou účastníků. Svůj prostor má tedy jak analytik, tak pacient. Nápad knihu společně sepsat přišel od bývalé pacientky. Autoři se na začátku věnují otázce etiky v terapeutickém vztahu, pak se vyjadřují k nevědomí (důležitý pojem v psychoanalýze). Následuje představení pacientky i analytika, jejich společné práce. Autor seznamuje se svými pracovními poznámkami ze sezení a společně je komentují. Analytická práce je uvedena v chronologickém pořadí. Autoři se snaží předvést klíčové momenty k pochopení, co v analýze způsobilo změny. Dodatek obsahuje výňatky ze současné komunikace a poskytuje náhled na aktuální situaci bývalé pacientky, dnes rovněž analytičky. Kniha je jedinečným přínosem k porozumění psychoterapeutickému procesu, jelikož obsahuje reflexe jednotlivých fází či klíčových momentů jak ze strany analytika, tak klientky. Vedle názorných popisů procesu nabízí i propojení s teoretickými koncepty.