Každý den o trochu blíž

Yalom, I. D.

Informace

Autor Yalom, I. D.
Vydal Praha: Portál 2014

Anotace

Deníkové záznamy terapeuta a pacientky reflektují průběh terapie, oboustranné osobní prožitky i jejich vzájemný vztah. Emeritní kalifornský profesor psychiatrie, populární i u nás mimo jiné jako autor beletrie s psychoterapeutickou tematikou, se rozhodl pro malý experiment. Dohodl se se svojí pacientkou Ginny, že každý z nich bude psát během terapie deník, ve kterém zachytí nezávisle na sobě svoje prožitky, úvahy a přístup k terapii. Dívka vystupující pod jménem Ginny byla považována od počátků za problematickou, schizoidní pacientku, trpící hraničními stavy. Prošla bezúspěšně péčí několika psychoterapeutů a psychiatrů, skupinovou terapií. Také individuální terapie s profesorem Yalomem neprobíhala bez komplikací, o čemž vlastně vypovídá tato kniha, nicméně byla úspěšná. Ginny se aktivně zapojila do života, zbavila se některých vážných problémů a začala aktivně uplatňovat svůj spisovatelský talent. Deníkové záznamy doplňují dodatečně sepsané předmluvy a doslovy obou autorů. Kniha vykresluje vztah terapeuta a pacientky.